Samenkunnenwealles-logo-200

Stroffeltocht

wandeltocht over de Bildtdijken

Zaterdag 8 oktober 2016

Borstkanker zet je leven op zijn kop!

In dit ziekteproces “stroffel” je over alles wat er op je afkomt, emotioneel en medisch. Het brengt je leven volledig uit balans.

Tijdens deze wandeltocht “stroffel” je over aangename verrassingen. Met de opbrengst van de ‘Stroffeltocht” kan stichting “Samen Kunnen We Alles” vrouwen met borstkanker een onvergetelijke verwenweek bezorgen.

Belangrijke informatie

Starttijd: 13.00 uur

Start & aankomst locatie: Statenweg 2,  9076 DS  Sint Annaparochie

Afstand: 12 of 22 kilometer

Prijs voor deelname: € 15,00 p.p.

Verkooppunten van kaarten:

Jouw Marktkraam

Harlingerstraatweg 34 LEEUWARDEN

Stijl enzo

Warmoestraat 30 SINT ANNAPAROCHIE

Meneer & mevrouw Hoekstra

Langebuorren 29 STIENS

 

Café over en voor drukke kinderen.

Bron: LC

In de week van de opvoeding vindt in de gemeente het Bildt op 5 oktober het ‘drukke kinderen café’ plaats. Kinderen kunnen zich uitleven, terwijl hun ouders ervaringen kunnen uitwisselen. Dit gebeurt in Zorgcentrum het Bildt. De organisatie is in handen van Stichting Welzijn Ouderen, Centraal Orgaan Opvang asielzoekers, GGD, buurtsportcoaches, Jongerenwerk Welzijn Middelsee en het Gebiedsteam. Kinderen kunnen op het springkussen of een speurtocht doen. voor de kleinsten is er babymassage.

springkussen

Gemeente verwikkeld in diverse procedures.

Bewoners vechten vestigingsplan Aldi aan.

Een groep omwonenden bij het oude Ulbe van Houten-terrein in St.-Annaparochie stappen naar de Raad van State. Ze zijn tegen de komst van supermarkt Aldi dichtbij hun woningen en vragen om een voorlopige voorziening waarmee de besluiten van de gemeente over het bestemmingsplan en de verleende vergunning aan de Aldi geschorst worden. In opdracht van zowel de gemeente het Bildt als woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland is de sloop van de oorspronkelijke bebouwing in het plangebied  reeds uitgevoerd. Ook is gestart met het bouwrijp maken van de grond. Het bewonerscomité stelt bij de Raad van State dat zij vrezen voor een onomkeerbare schade in de vorm van een ernstige aantasting van het woon en leefklimaat van de bewoners van de  zal leiden tot ernstige aantasting van het woon_- en leefklimaat van bewoners aan de Beuckelaerstraat. De bewoners zijn tegen de komst van de supermarkt. Ze vrezen overlast van transport, parkeerders en vinden dat de nieuwe super te dicht op hun woningen staat. Ook laken ze de gemeente dat die toestaat dat de Aldi in een ‘woonwijk’ komt te staan. Daarnaast vinden ze het onwenselijk dat St.-Anna zo de optie open houdt dat er een vierde supermarkt komt. De gemeente haalt de supermarktbestemming niet van de huidige Aldi-locatie af; die zou men moeten afkopen. Volgens de gemeente is het niet waarschijnlijk dat er een nieuwe supermarkt in het Aldi-pand komt, maar in theorie kan het wel. Vier supermarkten is te veel voor het dorp, vinden de omwonenden. Tenslotte richten ze de pijlen op het feit dat de gemeente een omgevingsvergunning heeft afgegeven voor een ‘discount-supermarkt’. De bewoners bestrijden dat de Aldi een discounter is en vinden het een volwaardige supermarkt en dus zou de winkel volgens het bestemmingsplan niet op het Ulbe van Houten terrein mogen komen. De bewoners kwamen al eerder in het geweer tegen de vergunning en het bestemmingsplan, maar vonden bij de gemeente geen gehoord. Daarom vecht men de besluiten nu aan bij de Raad van State. Die zal binnenkort een zittingsdatum prikken.

Bouwput UvH (1)Komt hier de nieuwe Aldi ?

Raadsbesluit van Harenshuus ter discussie

Van Harenshuus 1Zelfs na de afbouw wordt de soap vervolgd.

Gemeente Het Bildt moet binnen twee weken, het geheime raadsbesluit uit 2013 over de deal welke gemaakt is met de supermarkt AH- Wassenaar openbaar maken. Dit besloot de Raad van State vorige week naar aanleiding van het proces wat aangespannen was door een journalist van de LC. Op de zitting stond de geheimhouding ter discussie, na aanleiding van een WOB-verzoek van de LC. De Raad van State zegt niet te kunnen oordelen of de geheimhouding noodzakelijk is, omdat het raadsbesluit met de overweging ook onder de geheimhouding valt. Wordt vervolgd.

Doorgaan avondvierdaagse

avond vierdaagse

Door foutieve publiciteit van diverse media, leek het doek gevallen voor de avondvierdaagse in St.-Anneparochie. Niets is echter minder waar, na een gesprek met de organisatie bleek dat het evenement tot tenminste 2018 doorgang zal vinden. De organisatie kampt net als zoveel andere verenigingen aan een gebrek van vrijwilligers. Hierdoor komen de taken neer op de schouders van een kleine groep mensen. Plaatselijk Belang wil dit evenement niet teloor laten gaan. En biedt haar hulp hierbij aan. Wij zoeken daarom mensen die hand en span diensten willen verlenen om dit prachtig evenement in stand te houden. Dit vergt slechts enkele uren vrije tijd waardoor de jeugd vier avonden plezier kan beleven. Neem contact met ons op om u als vrijwilliger aan te melden.

De deur staat weer op een kier voor de entreepoort van Het Bildt.

Henk RusmanTrots presenteert Henk Rusman zijn ontwerp van zijn kunstwerk. foto: C van der Veen.

De provincie her overweegt om het eerder afgewezen kunstwerk op de rotonde bij St.- Annaparochie als nog toe te staan. Toen Henk Rusman in 2007 zijn ontwerp voor de entreepoort voor Het Bildt presenteerde, werd hij hier in gesteund door de gemeente, Plaatselijk Belang en de Ondernemersvereniging. Het ontwerp stelde de drie dijken voor die om Het Bildt liggen. Daar toen de rotonde buiten St.-Anne op de provinciale weg lag moest de provincie ontheffing verlenen. Deze werd afgewezen. De argumentatie hiervoor was dat de rotonde in het buitengebied lag waar een degelijk kunstwerk niet zou passen. Het college van Het Bildt was het niet eens met deze beslissing, en vroeg aan de provincie om een uitzondering te maken. Dit verzoek is gehonoreerd want de provincie heeft de zaak opnieuw beoordeeld. De verstorende werking van het kunstwerk valt mogelijk toch mee. Ook de vraag of de rotonde in het buitengebied ligt is opnieuw beantwoord. De N383 eindigt na de rotonde in het dorp en wordt geflankeerd door diverse bedrijfsgebouwen. Voor een volwaardige toetsing van de criteria vraagt de provincie onder meer gegevens op over ” botsvriendelijkheid”. Hopelijk komt dit mooie kunstwerk er als nog.

Impressie Rembrandmarkt 2016.

FB_IMG_1470567756174Van Harenskerk, het centrum van de markt.

De zesde editie van de Rembrandmarkt was weer een groot succes Ook deze keer waren de omstandigheden weer ideaal, mooi zonnig weer op 6 augustus 2016. 48 standhouders brachten hun producten, boeken, kunst en curiosa, onder de aandacht van de in grote getale opgekomen bezoekers. De commissie had in de net gerestaureerde Van Harens kerk een expositie van schilderijen georganiseerd,, welke gemaakt waren door de vele amateurschilders die het Bildt rijk is. Het thema was: ” Bildtse  Rembrandt”. Het aanbod was overweldigend. Uiteraard liet ook dit jaar Rembrandt zelf  niet verstek gaan op deze naar hem genoemde markt.

FB_IMG_1470646695259Ook Rembrandt leefde zich uit.

FB_IMG_1470567700574Kunstenares, Brenda van der Zee, live aan het werk.  

FB_IMG_1470567604746

Levend kunstwerk.

FB_IMG_1470567270925

Verzorging van de inwendige mens.

FB_IMG_1470567730369

Oud ambacht glas in lood zetten. 

FB_IMG_1470567688195

Jan Jaap Hilarides zorgde voor de muzikale omlijsting. 

 

Van Harens kerk in oude glorie hersteld

 

8 Bijsturen.Balustrade onderweg naar de toren.

Op 27 juli werd de balustrade van de toren herplaatst. De weergoden waren de restaurateurs gunstig gezind, weinig wind wat het ophijsen een stuk makkelijker maakte. Dagen van tevoren waren de vakmensen van Julianus bezig met het pasklaar maken van de achthoekige constructie, niet een eenvoudig karwei omdat bij een dergelijk oud gebouw de hoeken en maten vaak afwijken. Maar het is deze vakmensen gelukt. Woensdagmorgen om half acht was de kraan van Kielstra aanwezig om alles op zijn plaats te zetten. Het weer werkte mee, zonnig en bijna geen wind. Alles liep gesmeerd en voor de koffie stond de balustrade en hierna werd de haan naar boven gehesen en voordat de haan geplaatst werd, kreeg de vlaggenstok ook haar oude vertrouwde plaats terug. De haan werd geplaats en gaf gelijk de goede windrichting aan. De haan was als de kers op de taart.

17 De haan klaar om herplaatst te worden.Haan gereed voor plaatsing.

23 De haan wordt geplaatst.De haan kan weer alle windrichtingen aangeven.

 

Inventieve ondernemer beloond.

Na jaren ontwikkelen is deze jonge St.-Annabuurtster ondernemer super trots op door hem ontwikkelde bedrijf app.

 

Ben RoersmaSchilder Ben Roersma (links) heeft de app Rocket Sell laten ontwikkelen. Naast hem programmeur Rick Lenes.

Offerte en factuur voor een ‘rocket’

Het had heel wat voeten in de aarde maar hij is live: Rocket Sell, een app bedacht door een schilder uit Berltsum waarmee ondernemers op locatie offertes en facturen kunnen maken en versturen.

Het begon vierjaar geleden met een simpel rekenprogrammaatje. Schilder Ben Roersma uit Berltsum wilde een programmaatje waarmee hij bij een klant razendsnel prijzen en oppervlakten kon berekenen. Een student wilde dat wel doen als afstudeeropdracht en leverde een app op. Roersma was tevreden, zo tevreden dat hij er eigenlijk wel meer mee wilde, want de app van de student werkte maar op één maattablet. Hij vond een professionele app bouwer maar die beet zich erop stuk. Na ander halfjaar ontwikkelen gaf hij de opdracht terug. ,,Ik was ondertussen wel flink wat geld kwijt. En ik zat met een broncode waar ik zelf niets van kon maken.” Roersma ging opnieuw de markt op en kwam uiteindelijk relatief dichtbij huis uit bij softwarebouwer Reinder.eu in Sneek. Programmeur Rick Lenes ontwarde de,, spaghetti aan code” en herschreef alles.,, Uiteindelijk kwam het vooral neer op netjeswerken.” Nu, na ander halfjaar, is er een

App waar Roersma trots op is: RocketSell. Daarmee kunnen ondernemers die op basis van offertes en facturen werken direct bij de klant een aanbieding doen. Enthousiast klikt Roersma door de app. Het is mogelijk om een prijs per item, categorie of onderdeel in te voeren. Hij kan pijlsnel berekenen hoeveel het kost om een wandje te witten of het hele huis te voorzien van nieuwe kozijnen. ,,Het is eigenlijk een frame waarin de ondernemer zelf de prijzen voor het materiaal en zijn loon invult.” Uiteindelijk rolt er een kanten klaar op briefpapier, met eigen bedrijfs logo, opgemaakt pdf-bestand uit de app. De klant kan daar direct met zijn vinger op het scherm een handtekening onder zetten en krijgt alles in zijn inbox.  ,,Allesstaatzwart-op-wit. Duidelijk voor de ondernemer en voor de klant. ”De gebruiker kan bovendien direct na calculatie doen om te kijken of de voorgestelde prijs de kosten wel dekten de facturen gaan in cc naar de boekhouder. Het gebruik van de app is gratis. Het versturen van een offertekost een ‘rocket’, een credit ter waarde

Van een euro die gebruikers met  iDeal in kunnen kopen. Met de app kunnen ondernemers tijd besparen. Ze hoeven niet meer eerst naar kantoor om alles door te rekenen en op te maken. Toch is dat niet de redenwaarom de schilder zo graag deze app wilde. De app moet vooral helpen om direct opdrachten binnen te halen. ,,Als ik bij een klant ben, bespreken we de werkzaamheden en mogelijkheden’’, vertelt Roersma.,,De klant wil dan vaak een prijs indicatie. Met de app kan ik daar direct op inspelen, de prijs onderbouwen en de klant verschillende mogelijkheden geven. Dat is heel anders dan het sturen van een offerte en maar afwachten of er een opdracht volgt.” Zijn collega-ondernemers waren aanvankelijk sceptisch. Maar naarmate de app vorderde, werden ze enthousiaster. ,,Nu vragen ze me waar hij blijft. ”Wat dat betreft is er nu na jaren goed nieuws. Sinds anderhalve week is de app live en zijn de eerste gebruikersonline. ‘Pionieren’ portretteert iedere week een (jonge) innovatieve onderneming. Tips? economie@lc.nl.

Bronvermelding: LC.

Bildtse Stroom

 

 

BS

Op 13 juli ontving het project Bildtse Stoom een subsidie van € 35000,00 van Iepen Mienskipsfuns Fryslan voor hun project Zeven Bildtse Zonnedaken. Een mooie opsteker voor dit project dat in de 7 dorpen in het Bildt zonnepanelen wil plaatsen waar de bewoners in kunnen participeren. Wanneer een dergelijke subsidie wordt toegekend, blijkt dat ook overheden vertrouwen hebben in dit project. Inmiddels hebben 15 bedrijven zich aangemeld die grote daken beschikbaar stellen. Wilt u hierover  meer informatie kijk even op de website: http/mienskipsenergie.nl