Feestelijke opening Etos Wassennaar.

etos
Op vrijdag 24 februari ‘s morgens om 8 uur heropende Etos Wassenaar haar deuren. Het geheel was verbouwd en gerestyled. Een ware metamorfose. De inrichting was volgens de laatste schap plannen uitgevoerd, de ingang en de kassagroep waren verplaatst. Een schitterend geheel. Alle klanten werden verwend me een leuk cadeautje. Een felicitatie voor de familie Wassenaar met dit prachtige geheel.

LED verlichting langs doorgaande route op Het Bildt.

_LEd_straatverlichting_86c5e0ec46Fabrieksvoorbeeld LED verlichting.

Gemeente het Bildt vervangt binnenkort langs de N393, de doorgaande route door Vrouwenparochie, St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie en Minnertsga de huidige verlichting. Hiervoor in de plaats komt  Ledverlichting. De levensduur van de huidige verlichtingskappen is verstreken. LED levert een goede bijdrage aan de duurzaamheid.  LED verlichting verbruikt minder stroom en de lampen hebben een langere levensduur. LED wordt anders ervaren dan de huidige verlichting.

Gelijkmatiger lichtbeeld

In de huidige situatie zijn er veel lampen die ‘s avonds om half 11 uitgaan. Dit geeft ’s nachts donkere plekken. Om het licht beter te verspreiden, worden de lampen die worden vervangen zo ingesteld dat ze allemaal ’s nachts blijven branden. Daarbij wordt alle verlichting ook gedimd. Al met al geeft dit een gelijkmatiger lichtbeeld.

Bron: gemeente Het Bildt.

Oplossing eendenvijver St.-Annaparochie

oplossingAlle eentjes zwemmen in het water.

Gemeente het Bildt is in overleg gegaan met betrokken inwoners, de dierenbescherming en de vogelwacht hoe de situatie voor de eenden in de vijver achter het gemeentehuis in St.-Annaparochie kan worden verbeterd. Na goed overleg is besloten dat er een drijvend eiland in de vijver wordt geplaatst. Op dit eiland wordt voor een deel rietbeplanting aangebracht.  Dit riet heeft tevens een zuiverende werking op het water. Daarnaast worden 7 faunatrappen geplaatst aan de binnen-en buitenkant van de vijver. Deze trappen worden voor het broedseizoen geplaatst, zodat de kuikens in en uit de vijver kunnen komen. Na het broedseizoen worden de trappen weer verwijderd. De afgelopen jaren zijn er problemen geweest met jonge eendjes in de vijver. De eendjes gingen dood doordat zij niet uit de vijver konden komen. Het is een vijver met betonnen randen.
Door betrokken bewoners zijn er in het verleden maatregelen genomen. Ook de gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen getroffen. Tot nu toe hadden deze niet het gewenste resultaat.

Bron: gemeente Het Bildt

 

Rabobank Coöperatiefonds.

Rabobank

Rabobank Coöperatiefonds: aanvragen gezocht Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland is een bank van en voor klanten en leden. Daarom steunen wij vanuit het Coöperatiefonds veel verenigingen, stichtingen en instanties in de regio. Projecten die tot stand komen door veel vrijwilligers en bedoeld zijn voor een brede groep mensen, komen in aanmerking voor een bijdrage.

Stimulans voor de samenleving

Het Rabobank Coöperatiefonds wordt jaarlijks gevuld met een deel van de winst en is heel specifiek bedoeld voor de gemeenschap. Het fonds wil met een financiële bijdrage initiatieven ondersteunen die erop gericht zijn het maatschappelijke of culturele leven in het werkgebied van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland te verbeteren.  Hierbij is het van belang dat de projecten een breed maatschappelijk karakter dragen: dus dat een brede doelgroep er profijt van heeft. En dat het project met veel vrijwilligers tot stand komt. Leden beslissen mee Een commissie, bestaande uit ledenraadsleden, beoordeelt en nomineert de binnengekomen aanvragen. Vervolgens kunnen in oktober alle leden van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland een stem uitbrengen op de genomineerde projecten. De projecten met de meeste stemmen ontvangen een bijdrage.

Een bijdrage aanvragen?

Kijk voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier op www.rabobank.nl/lnwf. Om in november voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen, is het van belang het volledig ingevulde aanvraagformulier vóór 1 juni in te leveren.

 

Het Bildt huldigt haar sporters en vrijwilligers.

sport

Een bijzonder huldiging, waarschijnlijk voor de laatste keer, zette gemeente Het Bildt haar sporters en vrijwilligers in het zonnetje. Wanneer volgend jaar Waadhoeke er is zal het aantal aanmeldingen vele malen groter zijn. Josefien Kooistra-Zeeders werd  onder grote belangstelling gehuldigd door het gemeentebestuur van Het Bildt voor meer dan 50 jaar vrijwilligerswerk voor SV Friesland en de LAT. Sportwethouder Hilly Blaak hield een interview met haar waarom ze het doet. Ze vindt het  heel dankbaar werk en krijgt er veel vrienden en kennissen door. Waar ze zoal actief is bij de lopen die  SV Friesland mede organiseert in Friesland , Groningen en Drenthe. Wat ze zoal doet is het inschrijven voorheen verzorging geven aan de wandelaar en later hardlopers. In een voorgesprek met haar echtgenoot  Jan had de wethouder al gehoord dat de partner achter/naast de sporter heel belangrijk is voor beiden.  Vaak worden ze niet genoemd. Daarom is een dergelijke huldiging terecht, uit waardering voor het vele werk wat zij doen. Piet Jetze Faber werd ook gehuldigd, ook hij is lid van SV Friesland en verwoorde op een duidelijke toon wat een begeleider al  niet  doet bij een triatlon.  Zelf was hij een 1e klas kaatser en is rayonhoofd bij de elf steden schaatstocht. Beiden kregen een oorkonde, met tekst, Foor de besondere inset bij SV Friesland vergezeld van een plastiekbuis gevuld met fruit en cadeaufles met tekst:  ALLENIG KIN WIJ MAAR ’N BITSY METNANDER KIN WIJ “N HELE PROT. Naast de vrijwilligers werden ook een aantal sporters gehuldigd. Nathaly van der Zee (Tang So Do, Koreaanse karate), het seniorenpartuur van Kaatsvereniging Minnertsga, het jongensteam van  Sportschool  Poelstra, judoka Anna Fleur Visser en het gepromoveerde volleybal damesteam van SBO Minnertsga. Al met al een schitterende avond, waar velen nog vaak aan terug zullen denken.

Sjury kiest Bildtse skriver Gerard de Jong foor ferbliif San Sebastián

gerard

Gerard de Jong, hoofdredakteur fan de Bildtse Post, is deur de Frise sjury fan Oare Wurden / Other Words – ’t Europese útwisselingsprogramma foor skrivers in klaine talen – útkoazen om in maai-juny 2017 in de Baskise stâd San Sebastián te weunen en te werken. Fan de fier instuurde foorstellen fon de sjury ’t foorstel fan De Jong út St.-Anne op ferskaidne punten ’t sterkst. De sjury: ”’t Skriifplan fan De Jong is literêr neskierig en getuugt fan ’n sterke persoanlike driiffeer. De Jong staat dernaast midden in de Bildtse (taal)gemeenskap en sil syn ferbliif in San Sebastián brúkke om konneksys met de Baskise taal en kultuurgemeenskap te lêgen.” Gerard de Jong (1979) is al seuventyn jaar hoofdredakteur fan de Bildtse Post. In 2000 het-y de krant fan syn pake Gerryt Dirks de Jong overnommen. De Jong het ’n brede sjoernalistike erfaring. In San Sebastián wil hij ’n novelle in ’t Bildts skrive. ’Blau fan dagen, griis fan onrust’ is de titel. ’t Wort syn literêre debút: ’n op faiten baseerde historise novelle over de Bildtse  bewustworring, sien deur de ogen fan drie generasys Bilkerts. ’t Beskriift de belangrykste groei fan en bedraigings foor ’t Bildts fan 1980 ant nou. De Jong: ”Met myn literêre novelle hoop ik wat del te setten; ’t Bildts ok as literêre taal te erkinnen, te ferankeren. Sien te laten dat ’t kín. De skep in onontgonnen grônd sette, as ’n literêre  slikwerker terrain winne: fruchtbere grônd wer’t feerder op boud worre kin. ’t Is myn persoanlike missy en driiffeer in ’t leven. ’t Literêre ferbliif in San Sebastián is ’n unike, ’once in a lifetime’ kâns om deuze droom te realiseren.” Deuze dârde ’call’ fan Other Words / Oare Wurden waar ’n ’frije’ call. Other Words is ’n útwisselingsprojekt foor skrivers in klaine Europese talen en staat wat Frysland angaat inkeld open foor skrivers in ’t Frys. Deuze ’frije call’ gâf Tresoar de gelegenhyd om ok skrivers in een fan de Frise stads- of streektalen ’n kâns te geven. Fier skrivers hewwe ’n projektplan foor ’n literêr  werk indiend: twee in ’t Bildts, een in ’t Luwters en een in ’t Franekers. Met de keuze foor De Jong krijt ’t Bildts kommende maityd folop literêre andacht. Want naast ’t skriven fan syn novelle sil De Jong geregeld in ’t Bildts over syn ferbliif in Spaans Baskelând  blogge. Die blogs binne niet foorbehouwen an de Bildtse Post. Se sille ok publiseerd worre op de websites fan Oare Wurden, Finster op Fryslân en Lân fan Taal . De Jong soekt in syn novelle en blogs onder andere antwoord op de fraag: ”Hoe kinne wy literatuur brúkke om ’n hele klaine taal as ’t Bildts, die’t met nag 6000 sprekers sonder overdriving dos in syn fortbestaan bedraigd wort, steviger del te setten? ’n Fundamint kreëre fan wêrút ’t Bildts sels ok ’n nije maityd deurmake kin, en bestindig en met ’t hoofd omhoog de toekomst  tegemoet kin?”

 

Inwoners AZC koken voor bewoners van de Beuckelaer

AZC 1                                                 Bewoners smullen.                                               

Afgelopen donderdagmiddag  26 januari hebben bewoners van het azc in St.-Annaparochie bewoners van de Beuckelaer verrast met een internationale hapjesmiddag. Zo’n 40 ouderen uit de Beuckelaer en naastgelegen aanleunflats konden genieten van een grote variatie aan hapjes en maakten kennis met azc bewoners vanuit verschillende landen en culturen. De middag in de Beuckelaer, aangekondigd met de naam ’Hapjes uit het buitenland’, was georganiseerd door activiteitenbegeleiders van Zorgcentrum Het Bildt, het COA St.-Annaparochie en stichting Haring & Hummus. Volgens activiteitenbegeleider Elly Koster was de hapjesmiddag een groot succes onder de bewoners. ”De bewoners vonden het geweldig, en erg lekker. Ook vanuit de organisatie en het personeel niks dan positieve geluiden over deze dag!”

AZC 2Er was voldoende voorraad en keus.

Eén van de bewoonsters van de Beuckelaer vroeg zich luidop af of ze niet vaker hulp in de keuken kon krijgen van de  kookploeg omdat de hapjes haar zo goed smaakten. Presentjes – Mirjam Alosery van het COA gaf aan dat het evenement ook wat haar betreft voor herhaling vatbaar is. Bewoners van het azc hielpen de vrijwilligers van de Beuckelaer mee met serveren van eten en drinken en maakten volop praatjes met de bezoekers. Ook maakte de vrouwengroep presentjes die de bezoekers na afloop mee terug naar huis konden nemen. Enkelen melden zich na afloop aan als vrijwilliger voor de Beuckelaer. Het idee voor de hapjesmiddag komt voort uit het project ’Door de Kloof’ dat stichting Haring & Hummus afgelopen zomer organiseerde in St.-Annaparochie. ”Tijdens ’Door de Kloof’ zijn we zeer vriendelijk geholpen door het keukenteam van de Beuckelaer”, aldus Geertje Postma van stichting Haring & Hummus. De hapjesmiddag was een manier om hier iets voor terug te doen. Tijdens de middag werd ook een film over ’Door de Kloof ’ vertoond, die met veel interesse werd bekeken. Koor Enjoy – De middag werd muzikaal afgesloten met een optreden van koor Enjoy, dat ook voortkomt uit het ’project. In dit koor zingen bewoners van het azc en inwoners van Het Bildt  samen in verschillende talen. Het koor organiseert elke maandagmiddag een muzikaal inloopcafé op het azc. Er is nog volop ruimte voor Stannebuurtsters en inwoners van het Bildt om hieraan mee te doen.

Voor meer informatie hierover kan contact worden opgenomen met Marijke Rodenburg (06-53561502, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )”>marijkerodenburg@hotmail.com . Voor meer info over  Haring & Hummus, kijk op www.haringenhummus.nl.

Bron: Bildtse Post

Tweede Kamer akkoord met herindeling Waadhoeke.

planietsterk

De Tweede Kamer heeft vanochtend ingestemd met het samenvoegen van het Bildt, Menameradiel, Franekeradeel en een deel van Littenseradiel tot de nieuwe gemeente Waadhoeke.

De Waadhoeke-herindeling werd behandeld samen met enkele gemeentelijke samenvoegingen in Groningen. Volgens minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken is er sprake van breed draagvlak in de betrokken gemeenten, kwam het initiatief tot herindeling van onderop en wordt aan alle criteria voldaan. De minister gaf aan dat “met dorps- en wijkraden in de nieuwe gemeente Waadhoeke er voldoende aandacht is voor de lokale cultuur binnen de gemeente.”

SP-Kamerlid Ronald van Raak vroeg zich af waarom er niet overal een referendum werd gehouden. Ook de Bildtse raad besloot geen referendum over de herindeling te houden, maar hield inspraakavonden. Volgens Plasterk is die peiling van de mening van de bevolking voldoende, en is het aan de gemeenten zelf op welke wijze ze daar invulling aan geven.

De petitie over de Bildtse taal, die gisteren aan een Kamerdelegatie werd aangeboden, werd niet genoemd. Het herindelingsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer.

bron: Bildtse Post

Delegatie biedt petitie aan in Den Haag.

delegatie

Op 8 februari ging deze Bildtse delegatie naar Den Haag om de petitie voor het behoud van het Bildts als taal aan te bieden. Meer dan 1300 handtekeningen namen ze mee, welke ze aan wouden aanbieden aan de leden van de Tweede Kamer.

petDe leden van de Tweede Kamer luisterden aandachtig naar de uitleg van de coördinator van Stichting Bildts Aigene, Rennie Steensma. Waarna de overhandiging plaatsvond. Het is nog zeer de vraag of minister Plasterk op zijn beslissing terug zal komen. Maar niet geschoten is altijd mis.