Aldi mag bouwen in Sint Annaparochie

SINT ANNPAROCHIE – Inwoners van het Friese Sint Annaprochie hebben bakzeil gehaald  bij de Raad van State in een ultieme poging de verhuizing en nieuwbouw van Aldi in hun woonplaats tegen te houden.

aldi_sintannaparochie

De huidige Aldi in Sint Annaparochie. Foto Google Streetview

Door de uitspraak mag het filiaal van Aldi verhuizen van de Beuckelaerstraat naar een eveneens aan die straat gelegen vrijgekomen ruimte waar eerst een school stond, meldt Omrop Fryslân. Daar krijgt het nu 600 vierkante meter tellende filiaal van de discounter een groter oppervlak.

Bodemprocedure tegen komst Aldi

Omwonenden maakten in een bodemprocedure bij de Raad van State bezwaar tegen de nieuwbouw van de Aldi op vijftien meter van hun woningen. Ze betoogden dat de gemeente Het Bildt in de fout is gegaan bij het verlenen van een vergunning. Ze vreesden geluidsoverlast door laden en lossen en van heen en weer rijdende winkelwagentjes. Bovendien vinden ze het parkeerterrein dat bij de winkel komt te klein.

RvS veegt bezwaren van tafel

Volgens de Raad van State heeft de gemeente correct gehandeld. Het parkeerterrein is met 71 parkeerplaatsen voldoende groot. Ook de andere bezwaren zijn van tafel geveegd.

In november ook al positief over komst Aldi

In november 2016 diende bij de Raad van State ook al een zaak om de bouw van de Aldi-supermarkt in St.-Annaparochie tegen te gaan. Die slag verloren de bezwaarmakers ook. De Raad van State oordeelde toen dat de gemeenteraad goede normen hanteerde wat betreft het aantal parkeerplaatsen en afstand tot de woningen, meldde de Leeuwarder Courant. De RvS zag ook geen probleem in het laden en lossen als daar duidelijke afspraken over zouden worden gemaakt.

Gemeente eerder trammelant met super

In 2013 lag het gemeentebestuur van Het Bildt niet met bewoners in de clinch maar met een supermarkt. AH-franchiser Wassenaar maakte toen bezwaar tegen de komst van een zorgflat in de nabijheid van zijn supermarkt. Hij verwachtte bezwaren van de bewoners als die flat er eenmaal stond. De gemeente betaalde toen in een lang geheimgehouden deal voor een gesloten laad- en lossluis bij de supermarkt waarna hij zijn bezwaren liet vallen.

Bron: Distrifood

Jaarvergadering Plaatselijk Belang St.-Annaparochie

Schrijf deze datum alvast in uw agenda,

logo Plaatselijk belang

Vereniging Plaatselijk Belang St.-Annaparochie Jaarvergadering
De leden van de Vereniging Plaatselijk Belang  St.-Annaparochie worden uitgenodigd tot het  bijwonen van de jaarvergadering die gehouden wordt op woensdag 17 mei om 20.00 uur in ʼOns Huisʼ te St.-Annaparochie.

Agenda:
1.   Opening
2.   Ingekomen stukken
3.   Verslag jaarvergadering woensdag 18 mei 2016
4.  Van de bestuurstafel
5.   Verslag penningmeester
6.   Verslag kascommissie (Dirk Rosendal en Andries Hoekstra)
7.   Benoeming lid kascommissie en reservelid
8.   Bestuursverkiezing:   Aftredend:  Anne v.d. Meer (niet herkiesbaar) Janny Spoelhof (deels herkiesbaar) Aangemeld: Maaike Dreyer en Marian Douma
Kandidaten kunnen zich aanmelden tot een kwartier voor aanvang van de vergadering
9.   Rondvraag
10.  Pauze
11.  Onderwerp: foto presentatie “Fan oud naar nij” met Jan Faber en Jelke de Jager
12.   Sluiting

Behalve leden zijn ook andere belangstellenden van harte welkom!

De Bildtse Post

 

bildtse-post

Deze week kregen we bericht dat de nieuwe krant De Waadhoeke naar twee keer verschijnen de pijp aan Maarten had gegeven en stopte. Op zo’n moment realiseer je dat we blij mogen zijn met de Bildtse Post welke iedere week bij ons op de mat valt. Sinds jaar en dag brengen zij het nieuws uit de regio. Het Bildts aigen staat hoog bij hun in het vaandel. Wij zullen in de toekomst in een grotere gemeente toch nog zaken welke voor ons belangrijk zijn kunnen lezen. Een stuk identiteit wordt hierdoor geborgd. Ga zo door.

 

 

 

Uitreiking eerste boek Bildtse Bank

Bildtse bank

SINT ANNAPAROCHIE – Het eerste exemplaar van het boek De Bildtse Bank-Het eigenaardige vertrouwen is vrijdag in een volle Van Harenskerk in Sint Annaparochie uitgereikt aan Lex Klein. Hij is achterkleinzoon van huisarts Jacobus Lijbring, een van de Bildtse Bank-oprichters in 1899.

Klein woonde, als zoon van de nog steeds vermaarde dokter, in zijn jeugd vlak naast het kantoor van de Bildtse Bank aan de Statenweg in Sint Annaparochie. Tegenwoordig woont hij in Abcoude. De huidige huisarts, de vierde opeenvolgende generatie, toonde tijdens zijn dankwoord aan nog steeds vloeiend Bildts te spreken.

In het boek beschrijft Douwe Zwart in vlotte stijl de geschiedenis van het Bildtse bedrijf. Het verhaal is omlijst door verhalen van Roel de Vries en interviews met betrokkenen door Gitte Brugman.

Daarnaast is het ruim 240 pagina’s tellende boek geïllustreerd met historische foto’s, portretfoto’s en foto’s van het Bildtse landschap anno 2016.

Het boek is verkrijgbaar bij de Primera in Sint Annaparochie.

Bildtse bank 1Bron: Franeker Courant.

Vinder eerste kievitsei gemeente Het Bildt

kievit

Wietse Jan Dijkstra uit St.-Annaparochie is de gelukkige vinder van het eerste kievitsei van de gemeente het Bildt.

De heer Dijkstra deed zijn vondst op 14 maart in een weiland onder St.-Annaparochie.
Hij heeft vanwege het “ljipaaisykjen” twee weken vrij genomen. Het zoeken zit hem in het bloed. Zo heeft hij in 2008 het eerste ei gevonden van de toenmalige gemeente Skarsterlân en in 2013 was hij ook de eerste in Heerenveen. Op donderdag 16 maart om 10:00 uur komt Wietse Jan Dijkstra langs bij burgemeester Krol.

Bron: gemeente Het Bildt.

Uw scharrelvlees thuis afgeleverd.

Johannes slagerKoelauto Natuurslager Bijlsma

Vorige week is Natuurslager Bijlsma begonnen met een webshop.

Vanaf Dinsdag tot en met Vrijdag wordt er vanaf nu scharrelvlees aan huis bezorgd!

U kunt uw bestelling via de webwinkel aan ons doorgeven en bij aflevering aan de deur af rekenen. De eerste 2 weken graag contant, hierna mobiele pin (wachten we nog op).Bezorging vind plaats na 15:00,gelieve uw bestelling 1 dag van te voren te plaatsen.

Bezorg regio’s en dagen.

Dinsdag: Stiens, Hallum, Ferwerd, Blije, Holwerd, Birdaard en omliggende dorpen en streken

Woensdag: Stad Sneek en noordelijke omstreken. Dorpen Wommels, Easterein en omstreken

Donderdag: Stad Harlingen, stad Franeker en omstreken

Vrijdag: Stad Leeuwarden en omliggende dorpen

Hebt u vragen of suggesties voor de bezorging bij u. Wij horen het graag. In de opstartfase van de webwinkel met bezorging zullen verbeteringen altijd welkom zijn!

Azc’ers verslaan agenten

politie AZC

Afgelopen week kreeg Politie Noordwest Fryslan een melding van het azc in St.-Annaparochie, zo liet men op facebook weten. Er bleek niks aan de hand te zijn, waarop de collega’s even tijd met de bewoners doorbrachten en zich lieten verleiden tot een potje voetbal met enkele jeugdige bewoners van het azc.

Bron: Bildtse post

 

De Lei-iep terug op Het Bildt

Lei-iep

De Lei-iep is na jarenlange afwezigheid opnieuw op het Bildt geïntroduceerd. Dit gebeurde op woensdag 8 maart. De bomen werden gepland door wethouder Nel Haarsma en de voorzitter van Stichting Iepenwacht Tom van Mourik. Vroeger  kwamen lei-iepen voor de woningen aan de  Bildtdijken veelvuldig voor. In deze open ruimtelijke omgeving functioneerden deze iepen als bescherming tegen de zon. Doordat er lei-iepen
door de iepziekte zijn gestorven en niet meer terug zijn geplant, heeft de Stichting Iepenwacht Fryslân samen met de gemeente het Bildt het plan opgepakt om weer nieuwe iepen aan te planten.
De Stichting Iepenwacht Fryslân (SIF) is al enkele jaren actief in het (her) planten van iepen in de provincie Fryslân. Dit doet de stichting om de iep als soort in de provincie te behouden maar ook vanwege cultuurhistorische reden. Gemeente het Bildt en de stichting werken samen en bieden particulieren die wonen aan de Oude-en Nieuwebildtdijk de mogelijkheid iepen voor hun woning te planten.

Veel aanmeldingen

Er zijn veel particulieren die zich hebben aangemeld om in aanmerking te komen voor een of meerdere iepen op hun erf. In totaal worden er ruim 50 stuks aangeplant waarvan de kosten zullen worden gedragen door Stichting Iepenwacht Fryslân ondersteund door het Waddenfonds.

Bron: gemeente Het Bildt.

‘ Gymclub SSS moet gaan samenwerken’

 

Gym SSS

Raad wil niet dat gymclub ’nek omgedraaid’ wordt – Gymnastiekvereniging SSS zal in de toekomst moeten samenwerken met andere verenigingen om het hoofd boven water te houden. Dat is de boodschap van de Bildtse politiek voor SSS. De vereniging werd genoodzaakt om in de Bildtse Slag te gaan sporten, waar de huur veel hoger is dan in het oude gymlokaal. De  gemeente heeft zo’n € 9000,oo over om de overgang dragelijk te maken, maar verder wil men niet gaan.

Bron: Bildtse post