Iedereen schilt mee tijdens laatste kampioenschap Bildtstarschillen

 

Burgemeester Gerrit Krol van het Bildt en wethouder Nel Haarsma schillen mee op het Open Kampioenschap Bildtstarschillen in Sint Annaparochie.

Sint Annaparochie Zoveel mogelijk aardappelen schillen in minder dan vijf minuten. Dat was gisteren de inzet tijdens het laatste Open Kampioenschap Bildtstarschillen.

Van Syriërs uit het naastgelegen asielzoekerscentrum tot burgemeester Gerrit Krol van het Bildt. Iedereen schilde een aardappel mee op de jaarlijkse braderie van Sint Annaparochie.

Met het kampioenschap hoopt Loet Hin van Stichting De Bildtse Aardappelweken de aandacht te vestigen op de herkomst van de ronde, vastkokende aardappel. ,,Kinderen denken soms dat aardappelen gewoon uit de supermarkt komen. Het doel van De Bildtse Aardappelweken is om begrip te krijgen voor waar voedsel vandaan komt.’’

Het aardappelschillen kende verder weinig regels. De mand op schoot, de aardappelbak op tafel en het schillen kon beginnen. Zowel dunschillers als schilmesjes waren toegestaan en de ogen hoefden er niet allemaal uit. Als de schillen er maar af waren en alles netjes binnen de tijd gebeurde. Pleisters waren aanwezig en na afloop konden deelnemers hun zelfgeschilde aardappelen mee naar huis nemen.

Uiteindelijk waren er niet één, maar twee schilkampioenen. Zowel Ineke Veenstra als titelverdediger Annie Pasma wist een indrukwekkende 2122 gram aan aardappelen te schillen, weet Hin. ,,We hebben gewogen en gewogen, maar er was echt niets anders van te maken.’’

Het was de tiende, maar gelijk ook de laatste keer dat het kampioenschap werd gehouden. Volgend jaar wil Hin de Bildtstar op een andere manier in het zonnetje zetten. ,,Maar wat we dan gaan doen, daar kan ik nog niets over zeggen…’’

Hema Sint Annaparochie krijgt internationale winkelconcept

nieuwe-situatie-hema

Het internationale winkelconcept wordt ook uitgerold in Nederland. De winkels zijn daarbij overzichtelijker ingedeeld in werelden. De verbouwing van de winkel in Sint Annaparochie begint vandaag en duurt tot en met vrijdag. Die dag is er een feestelijke opening. Hema verwacht dat volgend jaar alle kleine winkels van het concern naar verwachting zijn omgebouwd.

Foto: Jelke de Jager

 

Koningsdag in St.- Annaparochie

Het was weer een geslaagde koningsdag in St.- Annaparochie. Ondanks het koude weer was er volop beweging in ons mooie dorp. De OV St. Anna Vooruit had ‘s morgens een vrijmarkt voor de jeugd georganiseerd  en samen met de kaatsvereniging een straatkaatswedstrijd voor buurt tegen buurt georganiseerd. Al met al een geslaagde koningsdag. Hier een foto impressie.

koningsdag-1

koningsdag-2

koningsdag-3

kaatsen

Winnaars straatkaatspartij v.l,n.r. Andre Iedema, Ben Roersma en Auke Feenstra.

Koaninklike Onderskaiding foor Geke Postma

 

1717-koaninklike-onderskaiding-foor-geke-postma

Gusteraven, dinsdag 24 april kreeg Geke (Geeske) Postma (75) út St.-Anne ’n Koaninklike Onderskaiding.

Ut hannen fan burgemeester Gerrit Krol kreeg sij de fersiersels opspeld die’t hore bij de titel Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Postma krijt de onderskaiding fanwege hur feule ferdiensten op ’t gebied fan de Bildtse taal en kultuur. De útraiking waar tidens ’n drokbesochte jaarfergadering fan Stichting Ons Bildt.
Dúdlik waar dat gyneen in Ons Huis ’t Postma misgunde. Frou Postma waar metoprichtster fan de Stichting Ons Bildt in 1980 en sat liefst 37 jaar in ’t bestuur. De eerste fijf jaar gewoan bestuurslid, derna 31 jaar pinningmeester en ’t leste jaar weer as gewoan bestuurslid. Se houde krekt en hândmatig alle betalings bij en maakte jaarferslagen.
’Pellets lêgpuzzels’ – Dernaast het se 37 jaar lang de foorraden fan boeken, wandbôrden en tegels beheerd. Thús waar ’n spesjale rúmte inricht met ’n part fan alle boeken, tegels, ensf.  Sij regelde de bestellings, ferkocht an huus, stuurde materialen op, beheerde de foorraden.
In hur dankwoord saai Postma dat ’t húshouwen geregeld om die spesjale infintaris draaide. ”Dat waar wel ’s ’n besoeking. Op ’n dâg stonnen d’r twee pellets met lêgpuzzels op ’e stoep, die motte je dan maar kwyt sien te raken. ’t Sintebakky met de ferkoopopbringst had ok as funksy dat de kines d’r wel ’s wat út lienden, maar dat skreven se altyd keurig op.”
Dichte en skrive – Sont 1980 het frou Postma feul fertaalwerk daan foor Stichting Ons Bildt, befoorbeeld fertalen fan ’t bekinde Tomke-boeky fan ’t Frys naar ’t Bildts. Foor Din Din Doasy, gedichten foor kines, worden de gedichten fertaald.
In 2000 is de Frise skriifmethoade foor de basisskoal fertaald as de Bildtse Taalrotonde. Feerder binne fan 1989-1993 en in 2010 teneelstikken fertaald fan teneelferening Excelsior St.-Anne. Sont 1985 is se der ok soeffleur.
In ’t kader fan Het Bildt 500 het frou Postma ’t openluchtspel ’De wraak fan ’t Wadwiif ’ fertaald naar ’t Bildts. Fan 2005 tot 2017 worden teneelstikken fertaald fan teneelferening Toi Toi út Ouwe-Syl. In 2014 worde ’t openluchtspel ’De Gouden Sweep’ fertaald in ’t Bildts en in 2016 ’t openluchtspel ’Koaning op Sokken’.
Frou Postma het sont 1980 ok feul Bildtse gedichten skreven. Deuze binne útbrocht in de bundel ’Dichterlik Bildts’. Ok skreef se ’n prot Bildtse ferhalen. Dernaast waar Postma meer dan 30 jaar bestuurslid fan útfaartferening St.-Annaparochie. In 2015 is sij hiermet stopt.
Een fan de hoogtepunten fan hur jaren bij Stichting Ons Bildt waar de Bildtse Revú, soa saai frou Postma dînsdeg. ”Die tiid sil ik nooit fergete. Piet Marra – die’t ok stopt is as bestuurslid – en ik hewwe al die jaren ôns bêst deen, maar late de boel goed achter bij ’n nij bestuur. Ik hew ’t werk altyd met feul plesier deen.”

Bron: Gerard de Jong

Raad wijst bijdrage CH 2018 af

In de raadsvergadering van donderdag 20 april stemden 8 van de 11 aanwezige raadsleden tegen het collegevoorstel voor een bijdrage van 1 euro per inwoner van Het Bildt. Ondanks een gloedvol betoog van Kuipers werd er geen meerderheid behaald voor dit voorstel. Het wordt nu naar een later tijdstip verschoven en komt dus binnenkort weer op de agenda. Ook de bijdrage van 5000 euro voor het kaats evenement in Franeker leverde de nodige discussies op. Leendert Ferwerda vond het vreemd dat dit evenement in Franeker plaats vond en niet verdeeld werd over het totale kaats gebied. Immers het kaatsen komt oorspronkelijk van het Bildt. Ook vond hij het vreemd dat het kooitsytipelen, wat een originele Bildtse sport is niet is meegenomen in de rij van oude sporten. In St. Jacob ligt aan de Kadal een officieel tipelveld. Hier zou volgens hem ook iets georganiseerd kunnen worden om deze oude sport te promoten.

kooitsytipelenKooitsytipelstok met kooien.

Foto: Bildts Dokumintatasysintrum.

Aldi mag bouwen in Sint Annaparochie

SINT ANNPAROCHIE – Inwoners van het Friese Sint Annaprochie hebben bakzeil gehaald  bij de Raad van State in een ultieme poging de verhuizing en nieuwbouw van Aldi in hun woonplaats tegen te houden.

aldi_sintannaparochie

De huidige Aldi in Sint Annaparochie. Foto Google Streetview

Door de uitspraak mag het filiaal van Aldi verhuizen van de Beuckelaerstraat naar een eveneens aan die straat gelegen vrijgekomen ruimte waar eerst een school stond, meldt Omrop Fryslân. Daar krijgt het nu 600 vierkante meter tellende filiaal van de discounter een groter oppervlak.

Bodemprocedure tegen komst Aldi

Omwonenden maakten in een bodemprocedure bij de Raad van State bezwaar tegen de nieuwbouw van de Aldi op vijftien meter van hun woningen. Ze betoogden dat de gemeente Het Bildt in de fout is gegaan bij het verlenen van een vergunning. Ze vreesden geluidsoverlast door laden en lossen en van heen en weer rijdende winkelwagentjes. Bovendien vinden ze het parkeerterrein dat bij de winkel komt te klein.

RvS veegt bezwaren van tafel

Volgens de Raad van State heeft de gemeente correct gehandeld. Het parkeerterrein is met 71 parkeerplaatsen voldoende groot. Ook de andere bezwaren zijn van tafel geveegd.

In november ook al positief over komst Aldi

In november 2016 diende bij de Raad van State ook al een zaak om de bouw van de Aldi-supermarkt in St.-Annaparochie tegen te gaan. Die slag verloren de bezwaarmakers ook. De Raad van State oordeelde toen dat de gemeenteraad goede normen hanteerde wat betreft het aantal parkeerplaatsen en afstand tot de woningen, meldde de Leeuwarder Courant. De RvS zag ook geen probleem in het laden en lossen als daar duidelijke afspraken over zouden worden gemaakt.

Gemeente eerder trammelant met super

In 2013 lag het gemeentebestuur van Het Bildt niet met bewoners in de clinch maar met een supermarkt. AH-franchiser Wassenaar maakte toen bezwaar tegen de komst van een zorgflat in de nabijheid van zijn supermarkt. Hij verwachtte bezwaren van de bewoners als die flat er eenmaal stond. De gemeente betaalde toen in een lang geheimgehouden deal voor een gesloten laad- en lossluis bij de supermarkt waarna hij zijn bezwaren liet vallen.

Bron: Distrifood

Jaarvergadering Plaatselijk Belang St.-Annaparochie

Schrijf deze datum alvast in uw agenda,

logo Plaatselijk belang

Vereniging Plaatselijk Belang St.-Annaparochie Jaarvergadering
De leden van de Vereniging Plaatselijk Belang  St.-Annaparochie worden uitgenodigd tot het  bijwonen van de jaarvergadering die gehouden wordt op woensdag 17 mei om 20.00 uur in ʼOns Huisʼ te St.-Annaparochie.

Agenda:
1.   Opening
2.   Ingekomen stukken
3.   Verslag jaarvergadering woensdag 18 mei 2016
4.  Van de bestuurstafel
5.   Verslag penningmeester
6.   Verslag kascommissie (Dirk Rosendal en Andries Hoekstra)
7.   Benoeming lid kascommissie en reservelid
8.   Bestuursverkiezing:   Aftredend:  Anne v.d. Meer (niet herkiesbaar) Janny Spoelhof (deels herkiesbaar) Aangemeld: Maaike Dreyer en Marian Douma
Kandidaten kunnen zich aanmelden tot een kwartier voor aanvang van de vergadering
9.   Rondvraag
10.  Pauze
11.  Onderwerp: foto presentatie “Fan oud naar nij” met Jan Faber en Jelke de Jager
12.   Sluiting

Behalve leden zijn ook andere belangstellenden van harte welkom!

De Bildtse Post

 

bildtse-post

Deze week kregen we bericht dat de nieuwe krant De Waadhoeke naar twee keer verschijnen de pijp aan Maarten had gegeven en stopte. Op zo’n moment realiseer je dat we blij mogen zijn met de Bildtse Post welke iedere week bij ons op de mat valt. Sinds jaar en dag brengen zij het nieuws uit de regio. Het Bildts aigen staat hoog bij hun in het vaandel. Wij zullen in de toekomst in een grotere gemeente toch nog zaken welke voor ons belangrijk zijn kunnen lezen. Een stuk identiteit wordt hierdoor geborgd. Ga zo door.

 

 

 

Uitreiking eerste boek Bildtse Bank

Bildtse bank

SINT ANNAPAROCHIE – Het eerste exemplaar van het boek De Bildtse Bank-Het eigenaardige vertrouwen is vrijdag in een volle Van Harenskerk in Sint Annaparochie uitgereikt aan Lex Klein. Hij is achterkleinzoon van huisarts Jacobus Lijbring, een van de Bildtse Bank-oprichters in 1899.

Klein woonde, als zoon van de nog steeds vermaarde dokter, in zijn jeugd vlak naast het kantoor van de Bildtse Bank aan de Statenweg in Sint Annaparochie. Tegenwoordig woont hij in Abcoude. De huidige huisarts, de vierde opeenvolgende generatie, toonde tijdens zijn dankwoord aan nog steeds vloeiend Bildts te spreken.

In het boek beschrijft Douwe Zwart in vlotte stijl de geschiedenis van het Bildtse bedrijf. Het verhaal is omlijst door verhalen van Roel de Vries en interviews met betrokkenen door Gitte Brugman.

Daarnaast is het ruim 240 pagina’s tellende boek geïllustreerd met historische foto’s, portretfoto’s en foto’s van het Bildtse landschap anno 2016.

Het boek is verkrijgbaar bij de Primera in Sint Annaparochie.

Bildtse bank 1Bron: Franeker Courant.

Vinder eerste kievitsei gemeente Het Bildt

kievit

Wietse Jan Dijkstra uit St.-Annaparochie is de gelukkige vinder van het eerste kievitsei van de gemeente het Bildt.

De heer Dijkstra deed zijn vondst op 14 maart in een weiland onder St.-Annaparochie.
Hij heeft vanwege het “ljipaaisykjen” twee weken vrij genomen. Het zoeken zit hem in het bloed. Zo heeft hij in 2008 het eerste ei gevonden van de toenmalige gemeente Skarsterlân en in 2013 was hij ook de eerste in Heerenveen. Op donderdag 16 maart om 10:00 uur komt Wietse Jan Dijkstra langs bij burgemeester Krol.

Bron: gemeente Het Bildt.