Uitreiking eerste boek Bildtse Bank

Bildtse bank

SINT ANNAPAROCHIE – Het eerste exemplaar van het boek De Bildtse Bank-Het eigenaardige vertrouwen is vrijdag in een volle Van Harenskerk in Sint Annaparochie uitgereikt aan Lex Klein. Hij is achterkleinzoon van huisarts Jacobus Lijbring, een van de Bildtse Bank-oprichters in 1899.

Klein woonde, als zoon van de nog steeds vermaarde dokter, in zijn jeugd vlak naast het kantoor van de Bildtse Bank aan de Statenweg in Sint Annaparochie. Tegenwoordig woont hij in Abcoude. De huidige huisarts, de vierde opeenvolgende generatie, toonde tijdens zijn dankwoord aan nog steeds vloeiend Bildts te spreken.

In het boek beschrijft Douwe Zwart in vlotte stijl de geschiedenis van het Bildtse bedrijf. Het verhaal is omlijst door verhalen van Roel de Vries en interviews met betrokkenen door Gitte Brugman.

Daarnaast is het ruim 240 pagina’s tellende boek geïllustreerd met historische foto’s, portretfoto’s en foto’s van het Bildtse landschap anno 2016.

Het boek is verkrijgbaar bij de Primera in Sint Annaparochie.

Bildtse bank 1Bron: Franeker Courant.

Vinder eerste kievitsei gemeente Het Bildt

kievit

Wietse Jan Dijkstra uit St.-Annaparochie is de gelukkige vinder van het eerste kievitsei van de gemeente het Bildt.

De heer Dijkstra deed zijn vondst op 14 maart in een weiland onder St.-Annaparochie.
Hij heeft vanwege het “ljipaaisykjen” twee weken vrij genomen. Het zoeken zit hem in het bloed. Zo heeft hij in 2008 het eerste ei gevonden van de toenmalige gemeente Skarsterlân en in 2013 was hij ook de eerste in Heerenveen. Op donderdag 16 maart om 10:00 uur komt Wietse Jan Dijkstra langs bij burgemeester Krol.

Bron: gemeente Het Bildt.

Uw scharrelvlees thuis afgeleverd.

Johannes slagerKoelauto Natuurslager Bijlsma

Vorige week is Natuurslager Bijlsma begonnen met een webshop.

Vanaf Dinsdag tot en met Vrijdag wordt er vanaf nu scharrelvlees aan huis bezorgd!

U kunt uw bestelling via de webwinkel aan ons doorgeven en bij aflevering aan de deur af rekenen. De eerste 2 weken graag contant, hierna mobiele pin (wachten we nog op).Bezorging vind plaats na 15:00,gelieve uw bestelling 1 dag van te voren te plaatsen.

Bezorg regio’s en dagen.

Dinsdag: Stiens, Hallum, Ferwerd, Blije, Holwerd, Birdaard en omliggende dorpen en streken

Woensdag: Stad Sneek en noordelijke omstreken. Dorpen Wommels, Easterein en omstreken

Donderdag: Stad Harlingen, stad Franeker en omstreken

Vrijdag: Stad Leeuwarden en omliggende dorpen

Hebt u vragen of suggesties voor de bezorging bij u. Wij horen het graag. In de opstartfase van de webwinkel met bezorging zullen verbeteringen altijd welkom zijn!

Azc’ers verslaan agenten

politie AZC

Afgelopen week kreeg Politie Noordwest Fryslan een melding van het azc in St.-Annaparochie, zo liet men op facebook weten. Er bleek niks aan de hand te zijn, waarop de collega’s even tijd met de bewoners doorbrachten en zich lieten verleiden tot een potje voetbal met enkele jeugdige bewoners van het azc.

Bron: Bildtse post

 

De Lei-iep terug op Het Bildt

Lei-iep

De Lei-iep is na jarenlange afwezigheid opnieuw op het Bildt geïntroduceerd. Dit gebeurde op woensdag 8 maart. De bomen werden gepland door wethouder Nel Haarsma en de voorzitter van Stichting Iepenwacht Tom van Mourik. Vroeger  kwamen lei-iepen voor de woningen aan de  Bildtdijken veelvuldig voor. In deze open ruimtelijke omgeving functioneerden deze iepen als bescherming tegen de zon. Doordat er lei-iepen
door de iepziekte zijn gestorven en niet meer terug zijn geplant, heeft de Stichting Iepenwacht Fryslân samen met de gemeente het Bildt het plan opgepakt om weer nieuwe iepen aan te planten.
De Stichting Iepenwacht Fryslân (SIF) is al enkele jaren actief in het (her) planten van iepen in de provincie Fryslân. Dit doet de stichting om de iep als soort in de provincie te behouden maar ook vanwege cultuurhistorische reden. Gemeente het Bildt en de stichting werken samen en bieden particulieren die wonen aan de Oude-en Nieuwebildtdijk de mogelijkheid iepen voor hun woning te planten.

Veel aanmeldingen

Er zijn veel particulieren die zich hebben aangemeld om in aanmerking te komen voor een of meerdere iepen op hun erf. In totaal worden er ruim 50 stuks aangeplant waarvan de kosten zullen worden gedragen door Stichting Iepenwacht Fryslân ondersteund door het Waddenfonds.

Bron: gemeente Het Bildt.

‘ Gymclub SSS moet gaan samenwerken’

 

Gym SSS

Raad wil niet dat gymclub ’nek omgedraaid’ wordt – Gymnastiekvereniging SSS zal in de toekomst moeten samenwerken met andere verenigingen om het hoofd boven water te houden. Dat is de boodschap van de Bildtse politiek voor SSS. De vereniging werd genoodzaakt om in de Bildtse Slag te gaan sporten, waar de huur veel hoger is dan in het oude gymlokaal. De  gemeente heeft zo’n € 9000,oo over om de overgang dragelijk te maken, maar verder wil men niet gaan.

Bron: Bildtse post

Bildtse raad tegen anoniem solliciteren.

Wapen_van_Het_Bildt_Sint-Annaparochie

Discriminatie tegengaan op de arbeidsmarkt. De Bildtse PvdA en Werkgroep het Bildt kwamen donderdag met een voorstel om bij de gemeente voortaan anoniem solliciteren in te voeren. Het idee kreeg echter geen meerderheid, ook het college wees het plan af. ’Er zijn ook geen vacatures meer.’

Bron: Bildtse Post

Nieuwe aanwinst dierenweide.

pony

Op de kerstmarkt hebben we een actie gevoerd voor de vervanging van de overleden pony. Deze actie leverde ruim € 181,00 op. We hebben ondertussen een nieuw maatje voor de witte pony gevonden en ze kunnen het goed met elkaar vinden zoals u op de foto kunt zien. Iedereen bedankt voor de donaties en wij hopen lang van deze nieuwe aanwinst te kunnen genieten. Donateur voor € 5,00 per jaar kunt u nog steeds worden door dit over te maken naar NL06RABO0174312342 t.n.v. Dierenweide St.-Annaparochie of neem even contact op met Doeke v.d. Kooi 0518-401750.

Friese Staten omarmen Het Bildts.

gemeentehuis

Een grote meerderheid van de Provinciale Staten stond vorige week vierkant achter de Bildtse taal. Een motie van FNP, om het Bildts als streektaal te erkennen en bedoeld als ’hart onder de riem’ – na de afwijzing door minister Ronald Plasterk van een officiële taalstatus – werd met grote meerderheid en warme woorden voor het Bildts aangenomen. Alleen D66 en 50-Plus stemden tegen.

Ze moesten met de billen bloot, de fracties in de Provinciale Staten. FNP diende als reactie op Plasterk’s afwijzing van de taalstatus voor het Bildts een  symbolische motie in. De provincie gaat niet over de erkenning van het Bildts. Maar de inzet van de Bilkerts – het verzoek om de taalstatus en de petitie die onlangs werd aangeboden bij de Tweede Kamer – is ook in de Staten niet onopgemerkt gebleven.
De motie van FNP diende maar één doel: steun de Bilkerts bij hun strijd voor erkenning van de Bildtse taal. ”De minister hat Het verzoek om de taal te erkennen jammer genoeg afgewezen. Wij hebben een zorgplicht voor het versterken fan de kleine talen in Friesland. De FNP wil graag dat het college onderzoekt hoe de taal toch erkend worden kan onder het Europees Handvest,” zei Corlienke de Jong (FNP), indiener van de motie. De motie kreeg veel bijval, al vroegen sommige fracties zich wel af waarom de FNP het alleen over het Bildts heeft, en niet over alle  streektalen in de provincie. De FNP gaf aan dat aandacht voor het Bildts nu verdiend is. Gedeputeerde Sietske Poepjes gaf aan het bewaken van de streektalen ”een essentieel onderdeel van het provinciale taalbeleid is”, en dat er ook budget voor is.
De enige partijen die tegen stemden waren D66 en 50-Plus. Jan Waterlander van 50Plus noemde de motie ’volstrekt overbodig’. D66 had principiëlere bezwaren. Ursi Frehner zei namens die partij dat de motie ’het gevaar van precedentwerking’ met zich meebracht. ”Laat de gemeente zelf bepalen wat ze met het Bildts willen. Wij geven het Fries de voorkeur. Zorg eerst dat de taal een goed fundament krijgt. De FNP loopt te hard van stapel.” De motie werd met 38 stemmen voor en 4 tegen ruim aangenomen.

Bron: Bildtse Post.