Author Archives: admin

Duo Bauke v-d Woude & Campbell Forbes in de van Harenskerk

Op 16 december Bauke & Campbell in de van Harenskerk optreden. Bauke uit Dokkum, Campbell van de Bahama’s zingen in het Fries en Stads Fries over de kleinkinderen het voorjaar de school van toen de liefde, het leven waarom ze beide Fries zijn. Zelfgemaakte en herkenbare liedjes, recht uit het hart en met overtuiging gebracht. Soms ernstig en kritisch gebracht.  Soms spijkerhard maar ook liefdevol. het leven gaat aan u voorbij. Een programma wat van het begin tot eind blijft boeien. Zeker een bezoek waard.

Entree 10.00 euro

consumpties 1 euro

Bijdrage Rabobank overhandigd

Op de foto Mevrouw Kamstra van de Rabobank en een deel van het bestuur Plaatselijk Belang.

Wij van Plaatselijk Belang danken de Rabobank voor de bijdrage aan het mede realiseren van ons speeltuintje aan Hoogpad/ De Keeg in St.- Annaparochie. Wij als Plaatselijk Belang kunnen dankzij deze bijdrage dit soort burger initiatieven realiseren. Ook geeft dit gebaar ons een stimulans om mooie projecten tot stand te laten komen. Het project is inmiddels gerealiseerd. Op de foto is  de overhandiging van de cheque en de opening te zien. Binnenkort komt er een prachtig bord te staan met alle sponsoren er op die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt.

Op deze foto is te zien welk bedrag wij mochten ontvangen. 

Voor dit project was de bijdrage 

Foto’s:  Jelke de Jager

 

Gezocht bestuursleden!

 

Wij van Plaatselijk Belang St.-Annaparochie zoeken bestuursleden.

Wat vragen wij:

1 ½ uur vergaderen per maand, uitgezonderd de vakanties.

Zich willen inzetten voor de leefbaarheid  van ons dorp.

Soms het begeleiden van projecten.

Enthousiasme.

Creatief denkend.

Een goed humeur.

We zouden het bijzonder fijn vinden wanneer u een paar vergaderingen meeloopt voor u ja zegt.

U zult ongetwijfeld tot de conclusie komen dat u past in een leuk team van jonge mensen welke zich inzetten voor ons dorp en daarmee resultaten boeken..

U kunt zich aanmelden bij onze secretaris Wim Koopmans, telefoon 0518-401978.

Delen wordt op prijs gesteld.

Nieuwe leden

Lees het onderstaande bericht serieus,

 

                   

 

Wij van plaatselijk belang zijn opzoek naar nieuwe leden.

Wat doen wij als Plaatselijk Belang.

Wij zijn de schakel tussen burgers en organisaties zoals  Gemeente, Provincie, COA en Woningstichting. Wij dragen projecten aan en realiseren deze in samenwerking met voornoemde organisaties. Denk hierbij aan speeltuinen, de trailerheling en de uitgave van de Dorpskrant Pot & Pan. Dus in het algemeen investeren wij in een het in stand  houden van een leefbare omgeving in ons dorp. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij een groter draagvlak creëren door te spreken namens zoveel mogelijk inwoners. Vandaar deze oproep. Wij hopen op een groot aantal nieuwe leden.  Graag delen.

 Ja ik word lid van Plaatselijk Belang St.-Anne voor

€ 10,00 per jaar.

Naam:

Adres:

Postcode/plaats

Bankrekening nummer: NL21RABO0133230341

 

Feest bij de opening speeltuin

 

Initiatiefnemers en sponsoren.

Op woensdag 18 juli opende wethouder Tol de speeltuin op Hoogpad /de Keeg. Ze hield een kort maar duidelijke toespraak voor de vele kinderen en ouders welke toegestroomd waren. Ze bedankte de sponsors Gemeente Waadhoeke, Wonen Noordwest Friesland, Stichting Bildtse Belangen, het COA, Auto Fit Laas Douma en Mariska’s Flower Art & Design , die dit mogelijk hadden gemaakt. Een bijzonder woord van dank aan de Campus welke in het kader van leren/Werken een schitterende tuinbank hadden gemaakt. Na het officiële gedeelte deelde ze ijsjes uit aan de kinderen, maar de ouders werden ook niet overgeslagen. Op het trapveld aan de  Nassaustraat stonden diverse spelletjes op gesteld waar de jeugd zich kon vermaken. Al met al een verfraaiing van het dorp.

Wethouder heeft talent voor ijsscheppen, wellicht tweede tak?

Foto’s : Jelke de Jager

Opening speeltuin op feestelijke wijze

Op woensdag 18 juli 2018 opent wethouder Boukje Tol op sportieve wijze om 4 uur de nieuwe speeltuin in Sint Annaparochie ter hoogte van Hoogpad/de Keeg. Er zijn verschillende sportieve activiteiten voor de kinderen en ter verkoeling kunnen ze genieten van een lekker ijsje!

Waarom een nieuwe speeltuin op een andere plek?   

Dit is de wens van de bewoners. Het oude speeltuintje was moeilijk te vinden waardoor er weinig gebruik van werd gemaakt. De speeltuin is dan ook verplaatst naar Hoogpad/De Keeg. De plek van het oude speeltuin wordt nu eerst een grasveld. Ideeën voor een nieuwe invulling zijn welkom.

Wat is er te doen?

Naast het uitproberen van de mooie nieuwe speeltoestellen worden er verschillende leuke sportieve activiteiten georganiseerd zoals voor jongsten: Boogschieten, Tik en Mik spellen. Voor de oudere kinderen: Boogschieten, Knotsenhockey en KanJam. Ook kunnen alle kinderen een lekker ijsje halen bij de ijscokar!

Wie hebben dit mogelijk gemaakt?

Gemeente Waadhoeke, Wonen Noordwest Friesland, Plaatselijk Belang St. Anne, COA en Bildtse Belangen, Automobielbedrijf Laas Douma en Mariska  ’s Art & Flower Design verzorgen de financiering van de nieuwe speeltuin. Plaatselijk Belang St. Anne heeft samen met een aantal omwonenden het initiatief genomen. Ook hebben zij onderzocht aan welke speeltoestellen behoefte was in de wijk.

Een dag kamperen en ‘s avonds weer in eigen bed: senioren op de camping in Sint Annaparochie

Twee dagen achtereen is Camping de Blikvaart in Sint Annaparochie decor geweest van een kleine grijze golf: twee groepen bewoners van zorgcentrum Het Bildt verkenden beurtelings een dag lang het kampeerterrein.

Op het programma: friet, spelletjes en aanschuiven bij de barbecue. En, optioneel, door gelegenheidskampeerster mevrouw Dijkstra (95) geopperd: de trampoline. Dinsdag maakte de eerste groep de velden onveilig.

Een doorslaggevend succes wat zeker voor herhaling vatbaar is.

Bron: LC

Teugenstridige gefoelens

Vorige week kregen wij een schitterend gedicht in handen, wat wij graag met u willen delen.

’t Ferhaal van de slikwerker is al heel faak ferteld,

Maar ik hew derin myn aigen held.

Ons hait het him achter-dyks helendal ferwrotten

’t slik sat him op ’t lest tussen syn botten.

Alle dagen maar weer ’n paar witte-krúspoeiers op-ete.

Hoefeul at hij d’r had het, ik sou ’t echt niet meer wete.

Op ’t lest kon y de pyn niet meer ferdrive,

Hij most doe wel foorgoed thúsblive.

Dat waar de eerste keer dat ik him gúllen sâg.

Syn enige hobby waar werken,

Dan doet ’t nag seerder at dat niet meer kin en mâg.

Maar de meeste pyn het y had fan ’t fait

Dat d’r nou niet ’n nije dyk om syn werk hinne lait.

De seumerdyk is nou ok al deurstoken,

At hij dat weten had sou y ’t niet hewwe kinne.

Ik hoop dat de feugels him in elk gefal dankber binne.

Jawis ’t is nou ’n mooi natuurgebied maar dat waar niet ’t doel.

At ik der nou loop hew ik i ’n teugenstridig gefoel.

Ons hait het him der stikken werkt met ’n goed gefoel,

d’r is aigenlik niks, ok niet ’t standbeeld, dat dat vergoed.

Dat natuurgebied had achter de nije dyk ok wel ontstaan.

Dan had y ’t dochs nog ergens foor daan.

Doe ’t d’r koazen is foor ’t ophogen fan de bestaande dyk,

Het y d’r gyn stap meer set, foor syn gefoel had hij gelyk.

Dochs hew ik ok feul goeie herrinnerings bútendyks,

Met ôns hait op ’t sleetsy ’t slik op bijgelyks.

Of met ’m lope tussen de seefeugel-aies op ’t Noorderleech.

Foor mij waar dat as jongetsy helendal niet dreeg.

De sok-ophouwers, de del-teerde leerses en de blauwe kyl,

Dat waar ôns hait met hart en siel.

Die blauwe kyl lait nou bij mij opteerd in é kast.

Ons mim het jarenleden ’t leste slik d’r ôf wast.

Doe ’t ik dut ferhaal skreef gongen myn gedachten ’n bitsy op é loop,

Meskien is ’t dochs wel goed dat ik soa’n beeldsy koop.

Syds Schat sr.