Category Archives: Uncategorized

Smartlappenkoor Feskes in Van Harenskerk

feskes

Het smartlappenkoor Feskes uit Leeuwarden komt zondag 21 januari naar Sint Annaparochie. Het optreden in de Van Harenskerk begint om 15.00 uur.

Het koor wordt begeleid door Jan Blaauw en Suzy Wagenaar, wel bekend als: Dubbel Accoord Het koor heeft een heel eigen geluid en treedt op in kleurrijke kleding. De dames en heren zingen op eigen wijze herkenbare levensliederen en meezingers in het Fries, Liwarders, Bildts, Engels en Frans. Een paar voorbeelden uit het repertoire: West-Zuidwest Ameland, Tussen Fliet en Zwarte Haan, It Heringtentsje, De oudste stapper van de stad en Comment Ca Va.

Houdt dit vrij in uw agenda, dit is een fantastisch herkenbaar optreden. 

openingstijden gemeentehuis Waadhoeke

waadhoeke-logo

Openingstijden gemeentehuis Waadhoeke

Dag op afspraak vrije inloop
Maandag 08.30 –  17.00 08.30 – 13.00
Dinsdag 08.30 –  17.00 08.30 – 13.00
Woensdag 08.30 –  17.00 08.30 – 13.00
Donderdag 08.30 –  20.00 08.30 – 13.00
Vrijdag 08.30 –  17.00 08.30 – 13.00
Zaterdag gesloten gesloten
Zondag gesloten gesloten

Fusie Radio Eenhoorn en Radio Stad Harlingen.

201112192674

Radio Eenhoorn(RE) is de lokale omroep voor de gemeente Waadhoeke (voorheen de gemeenten Menameradiel, Het Bildt en Franekeradeel); Radio Stad Harlingen (RSH) is de lokale omroep voor de gemeente Harlingen.
 

Het is de bedoeling dat de fusie in 2018 zijn beslag krijgt. Hiermee ontstaat een nieuwe omroep die onder een frequentie van uit twee studio’s gaat uitzenden. Hierdoor kunnen de vrijwilligers van uit hun eigen vertrouwde omgeving blijven werken. De luisteraars zullen zo veel mogelijk hun vertrouwde programma’s op bestaande tijden kunnen blijven beluisteren. De programmering zal worden uitgebreid zodat het aanbod nog aantrekkelijker wordt met in de toekomst dagelijks nieuws van uit de regio.

De medewerkers zijn op de hoogte van de plannen en zijn positief en enthousiast over de nieuwe uitdaging. De besturen en diverse werkgroepen werken hard aan de integratie van beide omroepen. De nieuwe omroep zal een nieuwe naam moeten krijgen die de lading dekt als lokale omroep van de gemeenten Waadhoeke en Harlingen. De inwoners wordt gevraagd een passende en aansprekende naam te bedenken. Suggesties kunnen worden gestuurd naar tineke@tinekedeboer.nl of martievalkering@gmail.com . Per post kan ook: Radio Eenhoorn, Postbus 14, 9076 ZN St.- Annaparochie of
Radio Stad Harlingen, William Boothstraat 2, 8861 TL Harlingen. Voor de winnende inzending wordt een prijs beschikbaar gesteld.

Bron: Franeker Courant

 

Raadsleden Waadhoeke komen naar de burgers toe

eedOok het Bildt is ruim vertegenwoordigd in de raad.

De burger staat centraal in het coalitieakkoord van CDA, SAM en FNP in de nieuwe gemeente Waadhoeke. De vrees dat door de fusie de politiek verder van de burgers af zou komen te staan, is onjuist aldus de coalitiepartners. De partijen zijn van plan juist meer naar de bewoners van de gemeente toe te gaan en gebruik te maken van de kennis die er is in de eenenveertig plaatsen die de gemeente rijk is.

CDA-wethouder Caroline de Pee: ,,Het thema van het coalitieakkoord is nieuwe grenzen, nieuwe kansen. Daar gaan we voor als CDA, we willen en gaan meer de boer op. Govert Geldof van SAM prijsde de snelheid waarmee het coalitieakkoord bereikt was: ,,We zijn op 5 december begonnen, op 18 december was het rond. In dertien dagen hadden we een akkoord op hoofdlijnen klaar. Het is in goede harmonie gegaan, we konden elkaar goed vinden.

Teleurstelling bij Gemeentebelangen

Gemeentebelangen liet in duidelijke bewoordingen weten, zich gepasseerd te voelen. Douwe Kamstra stelde dat Gemeentebelangen gezien de verkiezingsuitslag verwacht had in de coalitie te zullen komen. Hij stelde te zijn verrast door de wijze waarop Gemeentebelangen door informateur Fred Veenstra buitenspel was gezet en het gemak waarop het CDA daarmee instemde. ,,Het voelde alsof er een veto werd uitgesproken over deelname van Gemeentebelangen aan de coalitie. Het CDA steunde vrijwel meteen het advies van Veenstra. Zo ga je niet met partners om, we hebben altijd prima samengewerkt, dit voelt als een belediging. Dit vergroot het vertrouwen niet. Voorts stelde Kamstra dat het coalitieakkoord weinig vernieuwend is en dat er nog veel ingevuld moet gaan worden.
De FNP dankte de kiezers en gaf aan vertrouwen te hebben in het akkoord. Jan Dijkstra: ,,It akkoord is der yn goeie gearwurking kaam. No gean we der op, de gemeente yn. We wolle dat de minsken oer fjouwer jier sizze kinne dat se bliid binne dat se yn de gemeente Waadhoeke wenje. Ienenfiertich kearnen mei in eigen identiteit. Dijkstra zegt het te betreuren dat Gemeentebelangen het proces anders beleefd heeft.

VVD kritisch

De VVD staat kritisch tegenover het akkoord. Hendrik Terpstra vindt het jammer dat zijn partij niet aan de onderhandelingstafel zat. ,,Wy hoopje op in goeie kommunikaasje. Earst de riedsleden ynformeare, dernei pas de parse. Yn dit akkoord op haadlinen leit noch in soad iepen om ynfulling oan te jaan. Ik mis der in soad yn. It hie mear sosjaal kinnen, pak dy kâns! Net alles is like dúdlik. Mear jild nei de Koornbeurs, mar hoefolle dan? Dat stiet nergens.
Gemeentebelangen en de VVD stemden tegen het coalitieakkoord op hoofdlijnen.
Waarnemend burgemeester Hayo Apotheker sloot de vergadering af door te stellen dat het een wichtige dei foar de skiednis fan Fryslân was. De burgemeester droeg deze avond de ambtsketen van Het Bildt: ,,Nederlands en Fries zijn vanavond beide aan de orde gekomen, maar het Bildts vergeten we zeker niet. Daarom leek het me mooi vanavond de ambtsketen van Het Bildt te dragen.

De pers was niet enthousiast over de ruimte welke voor hun beschikbaar was. Er kon nauwelijks met een laptop gewerkt worden. ze vonden dit niet publiciteit vriendelijk.

Bron: Franeker Courant

 

Reünie 150 jaar Slotschool

de-slotschool

Graag vragen wij attentie voor het volgende:

Een enthousiaste commissie organiseert zaterdag 17 maart van 15.00 toto 19.00 uur een reünie voor oud-leerlingen en (oud)-docenten ter gelegenheid van het 150 jaar bestaan van CBS de Slotschool. 
Het evenement zal plaatsvinden in sporthal de Bildtse Slag en CBS de Slotschool. De commissie is al volop bezig met de organisatie en het belooft een feestelijke happening te worden. Kijk voor meer informatie over de reünie op www.150jaarslotschool.nl. Als u zelf oud-leerling of (oud)-docent van de Slotschool bent meldt u dan voor 1 februari aan via bovengenoemde website. Bent u zelf geen oud-leerling of (oud)docent, maar kent u mensen die hun carrière zijn begonnen op de Slotschool, zegt het voort. Als u vragen heeft kunt u mailen naar 150jaarslotschool@gmail.com.

Het evenement zal plaatsvinden in sporthal de Bildtse Slag en CBS de Slotschool. De commissie is al volop bezig met de organisatie en het belooft een feestelijke happening te worden. Kijk voor meer informatie over de reünie op www.150jaarslotschool.nl. Als u zelf oud-leerling of (oud)-docent van de Slotschool bent meldt u dan voor 1 februari aan via bovengenoemde website. Bent u zelf geen oud-leerling of (oud)docent, maar kent u mensen die hun carrière zijn begonnen op de Slotschool, zegt het voort. Als u vragen heeft kunt u mailen naar 150jaarslotschool@gmail.com.

 

gemeentehuis ’t Bildt leeggeruimd

leegruimen-gemeentehuis

Een paar uur na de officiële oplevering van het nieuwe gemeentehuis van Waadhoeke, is Douwe Zwart op het gemeentehuis in St.-Annaparochie bezig de afdracht van bijzondere kunst en objecten in goede banen te leiden. Beuckelaer, de Van Harenskerk en de Aerden Plaats nemen een deel van de inboedel in bruikleen over.

Dick Nauta is samen met Jehad Allaham en Mohammad Alsalloum, twee sterke sjouwers, en een gehuurde aanhanger achter de auto mooi op tijd. Hij komt zijn spullen ophalen, voor de Aerden Plaats. Diverse Bildtse instellingen hebben kunnen intekenen op Bildtse schatten, om over te nemen van het gemeentehuis, dat over een week of drie definitief sluit. Het cultuur-historisch centrum op Ouwe-Syl wilde zich wel ontfermen over enkele oude dressoirs en andere curiosa. Worden ze niet in bruikleen elders opgesteld, dan komen ze in een depot in Franeker te staan.

Ook Beuckelaer heeft een sjouwploeg afgevaardigd. Daar komen vooral veel oude kaarten van het Bildt en enkele oude meubelen terecht. De oudste kaart van Het Bildt, uit 1570. En hier, deze prachtige kaart van Het Bildt fan Schotanus uit 1694. Douwe Zwart, gemeentearchivaris en het wandelend historisch geweten van het Bildt, kijkt toe hoe de verschillende partijen hun waar inladen.
1750-leegruimen-gemeentehuis-1

De herindeling betekent sluiting van het gemeentehuis. En dat betekent weer een verdeling van alle historische objecten. De mooiste dingen vinden gelukkig een nieuwe plek. De oude burgemeestersstoel “ die jarenlang dienst deed als trouwstoel en waar mening Bildts bruid en bruidegom op gezeten heeft (Zwart: zegt het zit voor geen meter, die stoel! De raadsstoelen en oude kaarten gaan naar het verzorgingscentrum. De Aerden Plaats neemt enkele dressoirs over. Hier stonden ambtenaren aan te vergaderen en te schrijven, weet Zwart. Hij heeft bij elk stuk wel een anekdote of herinnering. Voor ons waren deze kaarten en objecten bronnen. Voor onderzoek, om te  zien hoe het hier vroeger was, te begrijpen hoe Het Bildt was in vroegere tijden. Dat is nou voorbij.
De Van Harenskerk neemt enkele waardevolle schetsen over. En een bijzonder patriottisch vaandel, in een zware lijst. Jan Keizer en Teake Brandsma zijn aanwezig om de spullen in te laden. De spullen die het gemeentehuis verlaten, komen in ieder geval op een goede plek terecht. Tegelijkertijd is er veel dat niet gewild blijkt. Er is geen nieuw thuis gevonden voor ingelijste foto’s van voormalige Bildtse burgervaders.
Voor vele schilderijen die opgeslagen zijn op zolder (toegegeven: de een beter dan de ander). Voor een zilveren geboortelepel. Voor gevelstenen. Een banier, en veel oude foto’s. het geheel was ooit belangrijk onderdeel van de Bildtse geschiedenis. Maar als losse onderdelen, zonder samenhang, verworden ze tot nutteloze objecten. Het Bildtse erfgoed is met zorg verzameld en uitstekend gepreserveerd- wordt uit elkaar getrokken.
Of hij het bordje op zijn kantoordeur ”Bildts historisch archief” meeneemt? Zwart peinst er niet over. Ik neem niets mee,denk je dat ik op een regenachtige zondagmorgen naar dat bordje staren ga ? archivaris heeft aan zijn herinneringen genoeg.

Bron: Gerard de Jong, Bildtse Post

De middenstand is volop in beweging!

U keus warenhuis

winkel-1

Enige tijd geleden werd bekend dat de hengelsportwinkel Friesland ging sluiten. Niet lang daarna werd ook bekend dat u keus de deuren ging sluiten. Dit leek weer een klap voor de middenstand. Nu is bekend dat u keus doorgaat met wol en fournituren in het pand van Hengelsport Friesland.

winkel-2

Een greep uit het assortiment van u keus, op de foto zijn verschillende kleuren Scheepjes wol te zien.

Slager Tadema

tadema

na de sluiting van de voormalige Aldi blijft slagerij Tadema voorlopig op de zelfde locatie. Ondertussen wordt een eindje verder een nieuwe locatie verbouwd. Deze wordt gevestigd in het oude pand van kapsalon Kreas. Van de verdere ontwikkelingen zullen wij u op de hoogte houden.

Bron: Redactie Plaatselijk Belang

 

 

Het gemeentehuis van Waadhoeke is opgeleverd

gemeentehuis-waadhoeke

Foto: Bildtse Post

Licht, transparant en flexibel. Vrijdag werd het nieuwe gemeentehuis van Waadhoeke in Franeker opgeleverd. Het oude is omgevormd tot een modern gemeentekantoor, met een grote nieuwe raadszaal. Het leidde tot veel goedkeurende blikken en vrolijke gezichten.

Een jaar geleden bestond dit nieuwe gemeentehuis alleen nog maar op papier. Het is geen traditioneel gemeentehuis, en het was een geweldige uitdaging. Dat het nu opgeleverd kan worden is een bijzonder moment. Er was taart, een glaasje champagne, en er klonk applaus vrijdag, tijdens de oplevering van het nieuwe gemeentehuis van Waadhoeke.
Er was genoeg reden voor vrolijkheid, en opluchting: de bouw zal op tijd klaar zijn (al werd er vrijdag nog stug doorgewerkt) en het is binnen het budget gebleven. De taart die vrijdag door burgemeester Eduard van Zuijlen van Franekeradeel werd aangesneden, werd die dag ook op de gemeentehuizen van het Bildt, Menameradiel en Littenseradiel afgeleverd. Om maar aan te geven: dit wordt de werkplek van ons allemaal. Ik had zes maanden geleden niet durven hopen dat ik er nu zo ontspannen bij zou zitten.
Het zal wel even wennen worden voor al die ambtenaren, gaf men direct toe. Er zijn geen vaste werkplekken of kantoortjes meer. Iedereen kan plaatsnemen op een flexwerkplek. Daarnaast is het een zeer transparant, licht en open gebouw geworden, compleet anders dan het veel donkerdere oude gemeentehuis. Veel glas, grote ramen, hoge plafonds: Het gebouw is als het ware opengebroken, aldus Van Zuijlen. Op 2 januari is de vuurdoop: dan vindt de eerste vergadering plaats, met de  installatie van college en raad. De techniek “ audio en video “ zal de komende dagen getest worden.
Ook de raadszetels en publieke tribune worden nog geplaatst. Waar op het Bildt bijvoorbeeld de deuren dichtgaan als begonnen wordt met de vergadering, wilde men het hier zo open mogelijk houden. Ook als uitnodiging naar de burger toe, die straks als het aan de gemeente ligt nauw betrokken wordt bij het bestuur. Hoe en in welk tempo de drie gemeenten straks samensmelten en gemeente Waadhoeke vormen; aan het gebouw zal het niet liggen.
Er zijn ook letterlijk haast geen wandelgangen en achterkamertjes om je aan het oog te onttrekken. Burgemeester Gerrit Krol, aanwezig vrijdag, was onder de indruk. Het is een prachtig gemeentehuis. De ambtenaren die hier straks komen te zitten mogen in hun handen knijpen dat ze hier mogen werken.

Bron: Gerard de Jong, Bildtse Post