Category Archives: Uncategorized

Opening speeltuin op feestelijke wijze

Op woensdag 18 juli 2018 opent wethouder Boukje Tol op sportieve wijze om 4 uur de nieuwe speeltuin in Sint Annaparochie ter hoogte van Hoogpad/de Keeg. Er zijn verschillende sportieve activiteiten voor de kinderen en ter verkoeling kunnen ze genieten van een lekker ijsje!

Waarom een nieuwe speeltuin op een andere plek?   

Dit is de wens van de bewoners. Het oude speeltuintje was moeilijk te vinden waardoor er weinig gebruik van werd gemaakt. De speeltuin is dan ook verplaatst naar Hoogpad/De Keeg. De plek van het oude speeltuin wordt nu eerst een grasveld. Ideeën voor een nieuwe invulling zijn welkom.

Wat is er te doen?

Naast het uitproberen van de mooie nieuwe speeltoestellen worden er verschillende leuke sportieve activiteiten georganiseerd zoals voor jongsten: Boogschieten, Tik en Mik spellen. Voor de oudere kinderen: Boogschieten, Knotsenhockey en KanJam. Ook kunnen alle kinderen een lekker ijsje halen bij de ijscokar!

Wie hebben dit mogelijk gemaakt?

Gemeente Waadhoeke, Wonen Noordwest Friesland, Plaatselijk Belang St. Anne, COA en Bildtse Belangen, Automobielbedrijf Laas Douma en Mariska  ’s Art & Flower Design verzorgen de financiering van de nieuwe speeltuin. Plaatselijk Belang St. Anne heeft samen met een aantal omwonenden het initiatief genomen. Ook hebben zij onderzocht aan welke speeltoestellen behoefte was in de wijk.

Een dag kamperen en ‘s avonds weer in eigen bed: senioren op de camping in Sint Annaparochie

Twee dagen achtereen is Camping de Blikvaart in Sint Annaparochie decor geweest van een kleine grijze golf: twee groepen bewoners van zorgcentrum Het Bildt verkenden beurtelings een dag lang het kampeerterrein.

Op het programma: friet, spelletjes en aanschuiven bij de barbecue. En, optioneel, door gelegenheidskampeerster mevrouw Dijkstra (95) geopperd: de trampoline. Dinsdag maakte de eerste groep de velden onveilig.

Een doorslaggevend succes wat zeker voor herhaling vatbaar is.

Bron: LC

Teugenstridige gefoelens

Vorige week kregen wij een schitterend gedicht in handen, wat wij graag met u willen delen.

’t Ferhaal van de slikwerker is al heel faak ferteld,

Maar ik hew derin myn aigen held.

Ons hait het him achter-dyks helendal ferwrotten

’t slik sat him op ’t lest tussen syn botten.

Alle dagen maar weer ’n paar witte-krúspoeiers op-ete.

Hoefeul at hij d’r had het, ik sou ’t echt niet meer wete.

Op ’t lest kon y de pyn niet meer ferdrive,

Hij most doe wel foorgoed thúsblive.

Dat waar de eerste keer dat ik him gúllen sâg.

Syn enige hobby waar werken,

Dan doet ’t nag seerder at dat niet meer kin en mâg.

Maar de meeste pyn het y had fan ’t fait

Dat d’r nou niet ’n nije dyk om syn werk hinne lait.

De seumerdyk is nou ok al deurstoken,

At hij dat weten had sou y ’t niet hewwe kinne.

Ik hoop dat de feugels him in elk gefal dankber binne.

Jawis ’t is nou ’n mooi natuurgebied maar dat waar niet ’t doel.

At ik der nou loop hew ik i ’n teugenstridig gefoel.

Ons hait het him der stikken werkt met ’n goed gefoel,

d’r is aigenlik niks, ok niet ’t standbeeld, dat dat vergoed.

Dat natuurgebied had achter de nije dyk ok wel ontstaan.

Dan had y ’t dochs nog ergens foor daan.

Doe ’t d’r koazen is foor ’t ophogen fan de bestaande dyk,

Het y d’r gyn stap meer set, foor syn gefoel had hij gelyk.

Dochs hew ik ok feul goeie herrinnerings bútendyks,

Met ôns hait op ’t sleetsy ’t slik op bijgelyks.

Of met ’m lope tussen de seefeugel-aies op ’t Noorderleech.

Foor mij waar dat as jongetsy helendal niet dreeg.

De sok-ophouwers, de del-teerde leerses en de blauwe kyl,

Dat waar ôns hait met hart en siel.

Die blauwe kyl lait nou bij mij opteerd in é kast.

Ons mim het jarenleden ’t leste slik d’r ôf wast.

Doe ’t ik dut ferhaal skreef gongen myn gedachten ’n bitsy op é loop,

Meskien is ’t dochs wel goed dat ik soa’n beeldsy koop.

Syds Schat sr.

Maak kennis met de nieuwe wijkagent

Sinds maart 2018 is er een nieuwe wijkagent aan de slag in voormalig gemeente het Bildt. Voor de dorpen Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie, Oudebildtzijl, Vrouwenparochie en Nij Altoenae voel ik mijzelf verantwoordelijk. Ik stel mijzelf daarom ook graag aan u voor.

Mijn naam is Timo Kloosterman, 32 jaar oud en sinds 2011 aan het werk bij de politie. Vanuit mijn functie als hoofdagent in de regio Noordwest Friesland ben ik nu als waarnemend wijkagent aan het werk. Dit is voor mij een mooie uitdaging die ik met twee handen aanpak. Ik vind het belangrijk om in contact te zijn met de inwoners, organisaties en de bedrijven in de buurt. U weet namelijk heel goed wat er speelt.

Als wijkagent zet ik mij graag in voor een veilige en ordelijke omgeving. U ziet en hoort als inwoner veel. Wanneer u onveilige situaties ervaart dan is het van belang dat u dat meldt bij partijen, zoals de gemeente en de politie. Alleen met elkaar kunnen wij het dorp een stukje beter maken. U mag altijd contact opnemen via 0900-8844 of langskomen op het politiebureau in Sint Annaparochie op woensdag, donderdag of vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Ik hoor graag van u.

Hartelijke groet,

Timo Kloosterman

Bron: Facebook pagina Froubuurt- Vrouwenparochie

 

 

Csg Ulbe van Houten heeft een trotse directeur.

Een uitzonderlijke prestatie van csg Ulbe van Houten in Sint Annaparochie: alle examenleerlingen zijn geslaagd. De score van 100 procent komt zelden voor in Nederland.

Directeur Eelco Bruinsma verkeerde vrijdag in hogere sferen. Alle 86 leerlingen van de christelijke scholengemeenschap in Sint Annaparochie kregen goed nieuws. ,,Ik denk dat ik maar stop’’, lacht Bruinsma, ,,hoe moet ik dit nog overtreffen?’’ Gisterochtend kwam de definitieve bevestiging bij de vaststelling van de normen voor de herexamens. ,,Natuurlijk wist ik wel dat dit er aan zat te komen, maar gisteren werd het echt officieel.’’

Na de eerste examenronde was 93 procent van alle examenleerlingen (op de vmbo-niveaus basis, kader, gemengde en theoretische leerweg) al zeker van het diploma. Dat alle leerlingen die een herexamen moesten maken nu ook zijn geslaagd, betekent dat de school een bijzondere prestatie levert. Er zijn elk jaar maar een paar scholen in Nederland die hetzelfde kunnen zeggen.

‘Heel goede lichting’

Gemiddeld slaagde vorig jaar 95 procent van alle vmbo-leerlingen voor het examen. Bij vwo’ers lag dat percentage in 2017 op 91 en bij de havo op 87 procent. Waar scholen bij lagere scores nog wel eens willen zeggen dat dat komt door ‘een slechte lichting’, wil Bruinsma nu bij deze prestatie niet alleen spreken van ‘een heel goede lichting’. ,,Het speelt zeker mee dat we dit jaar heel goede leerlingen hebben. Maar ik beschouw dit ook als een beloning voor onze inspanningen om meer te doen aan maatwerk voor de leerlingen en in te zetten op studiebegeleiding. Dat betaalt zich nu ook uit.’’

Het docententeam verdient dan ook een dikke pluim, aldus Bruinsma. ,,Zij zijn medeverantwoordelijk voor dit resultaat. We gaan volgende week woensdag bij de extra feestelijke diploma-uitreiking maar eens flink uitpakken.’’ Twee leerlingen van Ulbe van Houten slaagden cum laude. Een leerling haalde een 9,9 op wiskunde. ,,Ook uitzonderlijk, want wiskunde is voor de meeste leerlingen een lastig vak.’’

Bron: Leeuwarder Courant

Speeltuin

Oude situatie speeltuin Hoogpad/ de Keeg

Binnenkort vindt de opening plaats van de nieuwe speeltuin Hoogpad/ de Keeg. Deze zal plaatsvinden op 18 juli 2018 om 16.00 uur door wethouder Boukje Tol. Deze opening wordt feestelijk omlijst. Wat dit gaat inhouden is nog geheim. Deze speeltuin is op verzoek van de bewoners gerealiseerd. Naar aanleiding van een enquête is het plan verder ontwikkeld. Toen we vorig jaar dit verzoek kregen zijn wij in gesprek gegaan met de gemeente en Wonen Noordwest Friesland. Het gaat hier om vervangen van de vervallen speeltuin achter de Nassaustraat. De realisatie van dit project is financieel mede mogelijk gemaakt door  gemeente Waadhoeke, Wonen Noordwest Friesland en Stichting Bildtse Belangen.

We nodigen alle kinderen en belangstellenden uit om bij deze opening aanwezig te zijn.

Op deze plek komt de nieuwe speeltuin te staan.

 

Luchtspectakel boven St.- Anna

Wie dinsdag avond naar de lucht keek was getuige van een spectaculair gebeuren. Vanuit richting Wier kwam een luchtballon laag over St.- Annaparochie vliegen. Bij de Bildtdijk raakte hij een schoorsteen en moest een noodlanding maken. Gelukkig raakte niemand gewond.

Bron/Foto: Plaatselijk Belang

Reunie bij laatste jeugdkerk Stepping Stones in Sint Annaparochie

SINT ANNAPAROCHIE – Na ruim tien jaar komt er een eind aan de jeugdkerk Stepping Stones van protestantse gemeente van St. Annaparochie. Op 24 juni wordt nog eenmaal een dienst georganiseerd door de jeugd. Het thema is: de reünie.

Tweemaal per jaar werd met een groep jeugd een dienst voorbereid. Vaak met een pakkend thema, zoals Ga voor Goud, Boer zoekt vrouw en De Wereld draait door.

De diensten werden begeleid door de eigen Stepping Stones band. Voor iedere dienst werden filmpjes bedacht en opgenomen. Diverse (s)prekers waren er te horen en de diensten werden goed bezocht door gemeenteleden van PKN St. Anne en belangstellenden van daarbuiten.

Nu blijkt dat er te weinig jeugd is om de diensten in stand te houden. Op 24 juni wordt nog één keer een dienst georganiseerd met De Reünie als thema: terugblikken op al die vieringen en mooie momenten in de afgelopen jaren maar ook een vooruitblik naar de toekomst.

Voorafgaand aan de dienst is er voor iedereen die aan de jeugdkerk meegewerkt heeft een reünie in de Bining. Om half acht is de dienst, voor iedereen toegankelijk.

Bron: Franeker Courant

Avond vierdaagse

In het begin zat de moed er goed in !

Vorige week was er weer Bildtse Avond vierdaagse. Vorig jaar leek het er op dat dit evenement niet meer door zou gaan. Plaatselijk Belang vond dit niet kunnen en besloot de organisatie op zich te nemen. Ondanks enkele beginners foutjes was dit evenement toch een succes. Er werd gelopen over 5, 10 en 15 kilometer. Alle deelnemers liepen of rolden de tocht uit en werden op feestelijke wijze door het muziekkorps op vrijdag avond binnen gehaald. We hopen volgend jaar op een nog grotere deelname.

Deze kanjer deed de 5 kilometer rollend en dat 4 dagen lang, zonder hulp, top prestatie ! 

Feestelijke intocht op vrijdagavond.