Category Archives: Uncategorized

Nieuwe leden

Lees het onderstaande bericht serieus,

 

                   

 

Wij van plaatselijk belang zijn opzoek naar nieuwe leden.

Wat doen wij als Plaatselijk Belang.

Wij zijn de schakel tussen burgers en organisaties zoals  Gemeente, Provincie, COA en Woningstichting. Wij dragen projecten aan en realiseren deze in samenwerking met voornoemde organisaties. Denk hierbij aan speeltuinen, de trailerheling en de uitgave van de Dorpskrant Pot & Pan. Dus in het algemeen investeren wij in een het in stand  houden van een leefbare omgeving in ons dorp. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij een groter draagvlak creëren door te spreken namens zoveel mogelijk inwoners. Vandaar deze oproep. Wij hopen op een groot aantal nieuwe leden.  Graag delen.

 Ja ik word lid van Plaatselijk Belang St.-Anne voor

€ 10,00 per jaar.

Naam:

Adres:

Postcode/plaats

Bankrekening nummer: NL21RABO0133230341

 

Feest bij de opening speeltuin

 

Initiatiefnemers en sponsoren.

Op woensdag 18 juli opende wethouder Tol de speeltuin op Hoogpad /de Keeg. Ze hield een kort maar duidelijke toespraak voor de vele kinderen en ouders welke toegestroomd waren. Ze bedankte de sponsors Gemeente Waadhoeke, Wonen Noordwest Friesland, Stichting Bildtse Belangen, het COA, Auto Fit Laas Douma en Mariska’s Flower Art & Design , die dit mogelijk hadden gemaakt. Een bijzonder woord van dank aan de Campus welke in het kader van leren/Werken een schitterende tuinbank hadden gemaakt. Na het officiële gedeelte deelde ze ijsjes uit aan de kinderen, maar de ouders werden ook niet overgeslagen. Op het trapveld aan de  Nassaustraat stonden diverse spelletjes op gesteld waar de jeugd zich kon vermaken. Al met al een verfraaiing van het dorp.

Wethouder heeft talent voor ijsscheppen, wellicht tweede tak?

Foto’s : Jelke de Jager

Opening speeltuin op feestelijke wijze

Op woensdag 18 juli 2018 opent wethouder Boukje Tol op sportieve wijze om 4 uur de nieuwe speeltuin in Sint Annaparochie ter hoogte van Hoogpad/de Keeg. Er zijn verschillende sportieve activiteiten voor de kinderen en ter verkoeling kunnen ze genieten van een lekker ijsje!

Waarom een nieuwe speeltuin op een andere plek?   

Dit is de wens van de bewoners. Het oude speeltuintje was moeilijk te vinden waardoor er weinig gebruik van werd gemaakt. De speeltuin is dan ook verplaatst naar Hoogpad/De Keeg. De plek van het oude speeltuin wordt nu eerst een grasveld. Ideeën voor een nieuwe invulling zijn welkom.

Wat is er te doen?

Naast het uitproberen van de mooie nieuwe speeltoestellen worden er verschillende leuke sportieve activiteiten georganiseerd zoals voor jongsten: Boogschieten, Tik en Mik spellen. Voor de oudere kinderen: Boogschieten, Knotsenhockey en KanJam. Ook kunnen alle kinderen een lekker ijsje halen bij de ijscokar!

Wie hebben dit mogelijk gemaakt?

Gemeente Waadhoeke, Wonen Noordwest Friesland, Plaatselijk Belang St. Anne, COA en Bildtse Belangen, Automobielbedrijf Laas Douma en Mariska  ’s Art & Flower Design verzorgen de financiering van de nieuwe speeltuin. Plaatselijk Belang St. Anne heeft samen met een aantal omwonenden het initiatief genomen. Ook hebben zij onderzocht aan welke speeltoestellen behoefte was in de wijk.

Een dag kamperen en ‘s avonds weer in eigen bed: senioren op de camping in Sint Annaparochie

Twee dagen achtereen is Camping de Blikvaart in Sint Annaparochie decor geweest van een kleine grijze golf: twee groepen bewoners van zorgcentrum Het Bildt verkenden beurtelings een dag lang het kampeerterrein.

Op het programma: friet, spelletjes en aanschuiven bij de barbecue. En, optioneel, door gelegenheidskampeerster mevrouw Dijkstra (95) geopperd: de trampoline. Dinsdag maakte de eerste groep de velden onveilig.

Een doorslaggevend succes wat zeker voor herhaling vatbaar is.

Bron: LC

Teugenstridige gefoelens

Vorige week kregen wij een schitterend gedicht in handen, wat wij graag met u willen delen.

’t Ferhaal van de slikwerker is al heel faak ferteld,

Maar ik hew derin myn aigen held.

Ons hait het him achter-dyks helendal ferwrotten

’t slik sat him op ’t lest tussen syn botten.

Alle dagen maar weer ’n paar witte-krúspoeiers op-ete.

Hoefeul at hij d’r had het, ik sou ’t echt niet meer wete.

Op ’t lest kon y de pyn niet meer ferdrive,

Hij most doe wel foorgoed thúsblive.

Dat waar de eerste keer dat ik him gúllen sâg.

Syn enige hobby waar werken,

Dan doet ’t nag seerder at dat niet meer kin en mâg.

Maar de meeste pyn het y had fan ’t fait

Dat d’r nou niet ’n nije dyk om syn werk hinne lait.

De seumerdyk is nou ok al deurstoken,

At hij dat weten had sou y ’t niet hewwe kinne.

Ik hoop dat de feugels him in elk gefal dankber binne.

Jawis ’t is nou ’n mooi natuurgebied maar dat waar niet ’t doel.

At ik der nou loop hew ik i ’n teugenstridig gefoel.

Ons hait het him der stikken werkt met ’n goed gefoel,

d’r is aigenlik niks, ok niet ’t standbeeld, dat dat vergoed.

Dat natuurgebied had achter de nije dyk ok wel ontstaan.

Dan had y ’t dochs nog ergens foor daan.

Doe ’t d’r koazen is foor ’t ophogen fan de bestaande dyk,

Het y d’r gyn stap meer set, foor syn gefoel had hij gelyk.

Dochs hew ik ok feul goeie herrinnerings bútendyks,

Met ôns hait op ’t sleetsy ’t slik op bijgelyks.

Of met ’m lope tussen de seefeugel-aies op ’t Noorderleech.

Foor mij waar dat as jongetsy helendal niet dreeg.

De sok-ophouwers, de del-teerde leerses en de blauwe kyl,

Dat waar ôns hait met hart en siel.

Die blauwe kyl lait nou bij mij opteerd in é kast.

Ons mim het jarenleden ’t leste slik d’r ôf wast.

Doe ’t ik dut ferhaal skreef gongen myn gedachten ’n bitsy op é loop,

Meskien is ’t dochs wel goed dat ik soa’n beeldsy koop.

Syds Schat sr.

Maak kennis met de nieuwe wijkagent

Sinds maart 2018 is er een nieuwe wijkagent aan de slag in voormalig gemeente het Bildt. Voor de dorpen Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie, Oudebildtzijl, Vrouwenparochie en Nij Altoenae voel ik mijzelf verantwoordelijk. Ik stel mijzelf daarom ook graag aan u voor.

Mijn naam is Timo Kloosterman, 32 jaar oud en sinds 2011 aan het werk bij de politie. Vanuit mijn functie als hoofdagent in de regio Noordwest Friesland ben ik nu als waarnemend wijkagent aan het werk. Dit is voor mij een mooie uitdaging die ik met twee handen aanpak. Ik vind het belangrijk om in contact te zijn met de inwoners, organisaties en de bedrijven in de buurt. U weet namelijk heel goed wat er speelt.

Als wijkagent zet ik mij graag in voor een veilige en ordelijke omgeving. U ziet en hoort als inwoner veel. Wanneer u onveilige situaties ervaart dan is het van belang dat u dat meldt bij partijen, zoals de gemeente en de politie. Alleen met elkaar kunnen wij het dorp een stukje beter maken. U mag altijd contact opnemen via 0900-8844 of langskomen op het politiebureau in Sint Annaparochie op woensdag, donderdag of vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Ik hoor graag van u.

Hartelijke groet,

Timo Kloosterman

Bron: Facebook pagina Froubuurt- Vrouwenparochie

 

 

Csg Ulbe van Houten heeft een trotse directeur.

Een uitzonderlijke prestatie van csg Ulbe van Houten in Sint Annaparochie: alle examenleerlingen zijn geslaagd. De score van 100 procent komt zelden voor in Nederland.

Directeur Eelco Bruinsma verkeerde vrijdag in hogere sferen. Alle 86 leerlingen van de christelijke scholengemeenschap in Sint Annaparochie kregen goed nieuws. ,,Ik denk dat ik maar stop’’, lacht Bruinsma, ,,hoe moet ik dit nog overtreffen?’’ Gisterochtend kwam de definitieve bevestiging bij de vaststelling van de normen voor de herexamens. ,,Natuurlijk wist ik wel dat dit er aan zat te komen, maar gisteren werd het echt officieel.’’

Na de eerste examenronde was 93 procent van alle examenleerlingen (op de vmbo-niveaus basis, kader, gemengde en theoretische leerweg) al zeker van het diploma. Dat alle leerlingen die een herexamen moesten maken nu ook zijn geslaagd, betekent dat de school een bijzondere prestatie levert. Er zijn elk jaar maar een paar scholen in Nederland die hetzelfde kunnen zeggen.

‘Heel goede lichting’

Gemiddeld slaagde vorig jaar 95 procent van alle vmbo-leerlingen voor het examen. Bij vwo’ers lag dat percentage in 2017 op 91 en bij de havo op 87 procent. Waar scholen bij lagere scores nog wel eens willen zeggen dat dat komt door ‘een slechte lichting’, wil Bruinsma nu bij deze prestatie niet alleen spreken van ‘een heel goede lichting’. ,,Het speelt zeker mee dat we dit jaar heel goede leerlingen hebben. Maar ik beschouw dit ook als een beloning voor onze inspanningen om meer te doen aan maatwerk voor de leerlingen en in te zetten op studiebegeleiding. Dat betaalt zich nu ook uit.’’

Het docententeam verdient dan ook een dikke pluim, aldus Bruinsma. ,,Zij zijn medeverantwoordelijk voor dit resultaat. We gaan volgende week woensdag bij de extra feestelijke diploma-uitreiking maar eens flink uitpakken.’’ Twee leerlingen van Ulbe van Houten slaagden cum laude. Een leerling haalde een 9,9 op wiskunde. ,,Ook uitzonderlijk, want wiskunde is voor de meeste leerlingen een lastig vak.’’

Bron: Leeuwarder Courant

Speeltuin

Oude situatie speeltuin Hoogpad/ de Keeg

Binnenkort vindt de opening plaats van de nieuwe speeltuin Hoogpad/ de Keeg. Deze zal plaatsvinden op 18 juli 2018 om 16.00 uur door wethouder Boukje Tol. Deze opening wordt feestelijk omlijst. Wat dit gaat inhouden is nog geheim. Deze speeltuin is op verzoek van de bewoners gerealiseerd. Naar aanleiding van een enquête is het plan verder ontwikkeld. Toen we vorig jaar dit verzoek kregen zijn wij in gesprek gegaan met de gemeente en Wonen Noordwest Friesland. Het gaat hier om vervangen van de vervallen speeltuin achter de Nassaustraat. De realisatie van dit project is financieel mede mogelijk gemaakt door  gemeente Waadhoeke, Wonen Noordwest Friesland en Stichting Bildtse Belangen.

We nodigen alle kinderen en belangstellenden uit om bij deze opening aanwezig te zijn.

Op deze plek komt de nieuwe speeltuin te staan.

 

Luchtspectakel boven St.- Anna

Wie dinsdag avond naar de lucht keek was getuige van een spectaculair gebeuren. Vanuit richting Wier kwam een luchtballon laag over St.- Annaparochie vliegen. Bij de Bildtdijk raakte hij een schoorsteen en moest een noodlanding maken. Gelukkig raakte niemand gewond.

Bron/Foto: Plaatselijk Belang