De Bijprater.

In deze column presenteert het bestuur van Plaatselijk Belang wat ze in de afgelopen acht weken hebben gedaan

10. De Bijprater

De zomer is eindelijk begonnen!

Ik als nieuw bestuurslid ben blij dat ik een steentje mag bijdrage in dit mooie dorp.

Even een terugblik op de afgelopen tijd.

AVONDVIERDAAGSE

Want we hebben alweer veel dingen verricht onder andere de avondvierdaagse!

Wat hebben we een plezier gehad met zijn allen.

Er zijn weer heel veel kilometertjes gelopen en één iemand in het bijzonder (Simon) die heeft 4 dagen de avondvierdaagse gerold in zijn rolstoel.

Wat zijn wij met zijn allen super trots op deze kanjer!!

We hopen volgend jaar op een nog groter succes met de avondvierdaagse en hopen dat ook de scholen weer mee gaan lopen.

SPEELTUIN

Ook met de vorderingen met de speeltuin gaat het super goed.

We kunnen vast mededelen dat de opening zal plaats vinden op 18 juli 2018 om 16.00 uur.

U bent natuurlijk van harte welkom om dit met ons te vieren.

Het wordt feestelijk geopend door wethouder Baukje Tol. Voor de kinderen hebben we een ijskar geregeld. Er staat een leuke en gezellige middag voor ons allen te wachten. De picknicktafel die de leerlingen van de Ulbe van Houten school in opdracht moesten maken is zo goed als klaar. Wim en Marian hebben de puntjes op de i gezet, de tafels staat in de beits en kan er net als de speeltuin er tegenaan.

We hopen dat alle kinderen hier heel veel plezier aan zullen beleven!

Voor de rest willen wij u allen Alvast een fijne zomervakantie wensen Namens Plaatselijk belang.

Maar natuurlijk gaan we door met zoveel mogelijk projecten te realiseren.

Mariska Bijl

 

logo Plaatselijk belang9. De Bijprater

Als nieuw bestuurslid algemene zaken bij Plaatselijk Belang had ik geen idee wat ik kon verwachten. Maar al doende leert men. Vorig jaar kregen wij een mailtje van Machiel Adema, van Stichting DBF. DBF werkt samen met de gemeente en heeft een breed netwerk in vastgoedbeheer. Toen de vraag kwam wie contact wilde opnemen met DBF over de leegstaande panden in Sint Annaparochie, heb ik geen seconde getwijfeld. Dat wilde ik wel doen! Om goed voorbereid te zijn, maakte ik een rondje door het dorp, met een kladbokje en pen en heb ik een inventarisatie gemaakt van de leegstaande panden. Dit leidde tot mooie gesprekken met ondernemers die vroegen wat ik aan het doen was, maar ook met toeristen die dachten dat ik parkeerbonnen uitschreef. Ondernemers dachten met mij mee en de vragen die zij hadden heb ik beantwoord. Zo kwam bijvoorbeeld vanuit de Pannekoekenkerk de vraag hoe zij zich konden aanmelden op de kerstmarkt, dit is niet heel goed bekend bleek, maar kon via Facebook bij Leendert Nauta. Verder heb ik contact gehad met Makelaardij Op Maat, maar ook met de exploitatie maatschappij welke de oude Aldi wil verhuren en de VVV. Nu in 2018 ben ik wederom enthousiast bezig om mij verder te verdiepen in de huidige leegstaande panden. De reacties van de ondernemers gaven mij zoveel energie en enthousiasme, dat vond ik als nieuw bestuurslid hartverwarmend. U hoort gauw meer over de leegstaande panden, mocht u niks horen dan ziet u de verandering hopelijk spoedig. Onze complimenten voor Slagerij Tadema, de nieuwe locatie is prachtig geworden. En wij mogen ook oprecht trots zijn op onze jonge ondernemers Harry Keijzer & Emma Offringa, van pizzeria Modena. Zij hebben een prachtige pizzeria, waar je heerlijk kunt eten. Wij, als Plaatselijk Belang Sint Annaparochie, zoeken versterking, nog meer leden en bestuursleden, als wij onze handen ineenslaan, staan we samen sterk om nog meer goede en mooie resultaten waar te kunnen maken. Voor meer informatie mag u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Patricia Boonstra – Mast

logo Plaatselijk belang8. De Bijprater 03-01-2018

Nu per 1 januari is Waadhoeke een feit. Het Bildt, Menaldumadeel, Franekerdeel, en 4 dorpen van Littenseradeel vormen samen de gemeente Waadhoeke. Een grote verandering? Maar wat dat betekent dat voor onze organisatie? Wij willen beslist de negatieve visie die vaak gehoord wordt niet delen. We liggen op het voeteneind En hebben niets meer in te brengen. Dat spreekt de aanpak van de nieuwe gemeente tegen, ze doen er alles aan om van het geheel een goed geoliede machine te maken. Natuurlijk zullen er aanloop problemen komen maar die zijn er om opgelost te worden. Wij als Plaatselijk Belang zien de toekomst dan ook positief tegemoet. Wij gaan door met de plannen welke wij in petto hadden. Wij zijn bezig met het realiseren van een nieuwe speeltuin aan het Hoogpad. Hiervoor hebben we ook contact gezocht met de campus, om voor de omgeving een leer werk project te realiseren. Dit zal in de directe omgeving van de speelplaats zijn door het plaatsen van bankjes en prullenbakken. Deze kunnen door de leerlingen ontworpen worden en later gemaakt worden. Ondertussen zijn we in gesprek met een initiatief nemer voor een gemeentetuin. Dit is nog een pril plan maar we zullen u van de ontwikkelingen op de hoogte houden. Kort geleden werden bij onze voorzitter de Attentiestenen afgeleverd. In samenwerking met Bildts Aigene en gemeente Waadhoeke zullen deze prachtige stenen binnenkort geplaatst worden.

 

logo Plaatselijk belang

7. De Bijprater 22-11-2017

Terug en vooruitblik: 2017 loopt teneinde, tijd voor een voorlopige terugblik. Plaatselijk Belang heeft van zich laten horen, maar vooral zien. We hebben onze survivaltocht samen met de buurtsportcoaches georganiseerd. zo’ n driehonderd deelnemers en de meeste scholen die meededen. Het was een groot succes te noemen en voor herhaling vatbaar. Onze trailerhelling de ‘Dwingerkans ‘ is officieel in gebruik genomen, De dorpenronde/schouw met gemeente en de woningstichting is gemaakt en natuurlijk was er de opening van het kunstwerk op de rotonde. Dan hebben we het nog niet gehad over de ondersteuning van diverse door derden georganiseerde markten en kofferbakverkopen. Ook wordt er achter de schermen hard gewerkt om de opdracht van gemeente Het Bildt iets blijvends voor het dorp St.- Annaparochie op te tuigen. In verband met de op handen zijnde herindeling. Op 25 november zal de Sint weer verschijnen. Daar dragen we ons steentje natuurlijk ook aan bij. En u kan ons weer verwachten op de kerstmarkt, waar we traditiegetrouw weer aanwezig zullen zijn met een kraam, samen met de dierenweide. Plaatselijk Belang wenst een ieder in ieder geval alvast een fijne feestmaand toe.

Laas Douma, Voorzitter

logo Plaatselijk belang

6. De Bijprater  02-08-2017 

Augustus, het is alweer even geleden dat de voorzitter van plaatselijk  belang een bijprater zelf inzond, dat was niet nodig want de  voorgaande schrijvers kunnen dat natuurlijk net zo goed, zo niet beter. Even terugkijkend naar begin van de zomer waar wij aftrapten met onze  buurtsport coaches met de eerste echte survivalrun in St.-Anne, een  waar succes zo is gebleken uit de positieve reacties die we mochten  ontvangen.  Drie dagen activiteit en plezier. Nu we midden in de  vakantieperiode zitten hebben we alweer plannen, dus let op: Op 10 september aanstaande organiseren zowel streekbelang Oost en  Westhoek met plaatselijk belang St.-Anne de feestelijke opening van  onze trailerhellingen . Een feestje wat we met de bewoners willen vieren.  Vandaar de volgende oproep:   een ieder  die het leuk lijkt met je boot(je) de feestelijke van helling tot  helling vaartocht mee te maken roepen we op om op 10 september vanaf  13.30 uur zijn /haar boot op de Dwingerskans te water te laten.  hierna  varen  we in colonne naar de helling in de  Oosthoek. Voor mensen zonder boot ,is er de praam van Auke Kooistra  ter beschikking gesteld waarmee gratis kan worden meegevaren.  Let wel  op vol is vol. Er zal voor extra parkeergelegenheid worden gezorgd om  auto’s en trailers te stallen.  In de Oosthoek wordt u dan warm welkom  geheten met een drankje en mogelijk een hapje…

Ant kikes.
Laas Douma

5. De Bijprater 24-05-2017

Het is al weer een enige tijd geleden dat de vorige Bijprater verscheen. Er is inmiddels wel een één en ander gebeurd. Op 17 mei hielden wij onze jaarvergadering. Het bestuur gaf daar verantwoording voor haar beleid van het afgelopen jaar. Diverse zaken passeren de revue. Het  financiële gedeelte zag er volgens de kascommissie zeer gezond uit.  Een tweetal nieuwe bestuursleden werden gekozen. En we namen deels afscheid van een tweetal bestuursleden. Het is jammer dat we nog steeds niet een compleet bestuur hebben, ook hier doen we een klemmende beroep op mensen die de nodige inventiviteit en energie hebben om deze in te zetten voor ons schitterende dorp. U? telefoon 0638471182, Ik wacht op uw telefoontje. Na de pauze  was er tijd voor de schitterende foto presentatie ‘’Fan oud naar nij’’. Een succes. Afgelopen week was het kermis in St.-Anne met als hoogtepunt lammetsymet. De weer goden waren over deze dagen gunstig. Maar we kijken weer vooruit. In samenwerking met de Buurtsportcoaches organiseren wij een survival op 29, 30 juni en op 1 juli. De eerste twee dagen zijn ingevuld voor de scholen. En de zaterdag voor het hele Bildt. Meer details verschijnen binnenkort in de pers en sociale media. Er wordt door het bestuur na gedacht over een feestelijke opening van de trailerhelling. U ziet er valt nog veel werk te verrichten.

Marian Douma

logo Plaatselijk belang

4. De Bijprater 01-02-2017

We hebben weer verschillende weertypen  gehad, zon, sneeuw, ijzel maar vooral kou. Des al niettemin gaan de normale zaken gewoon door en trekken zich niets van het weer aan. Minister Plasterk besliste dat het Bildts niet als taal erkend kon worden. Ondanks dat wij hier al meer dan 500 jaar wonen en werken en ons eigen taal spreken. Het wordt tijd om deze minister eens uit te nodigen om hier kennis te maken met Het Bildt. Waarschijnlijk zou hij zijn mening dan 180 graden draaien. Immers we hebben hier op Het Bildt niet alleen onze eigen taal welke ondersteund wordt door een eigen grammatica en woordenboeken, maar ook onze cultuur is gekoppeld aan de Bildtse klei. De Stichting Bildts Aigene is een petitie gestart om de minister op andere gedachten te brengen. U vind deze op hun website www.erkindebildtsetaal.petities.nl

We verzoeken een ieder dringend om deze te ondertekenen zodat de minister onder de indruk is van de grote steunbetuiging. Op de Campus Middelsee konden leerlingen op speeddate. De ondernemers waren aanwezig om alle vragen te beantwoorden. Dit om de keuze voor de toekomst voor de leerlingen makkelijker en duidelijker te maken. Ook hebben de ondernemers van St.-Annaparochie een nieuw plan van aanpak gepresenteerd om ons dorp aantrekkelijker te maken voor het winkelend publiek. Een ambitieus plan dat wanneer het ten uitvoer wordt gebracht zeker een opbloei van het dorpsbeeld en de beleving van  St.-Annaparochie als winkelplaats zal bewerkstelligen. Het motto is gezamenlijk sterk. Door het opheffen van de Bildtsche Stichting krijgt Plaatselijk Belang een mogelijkheid om een permanent aandenken in het dorp te plaatsen wat herinnert aan Het Bildt.  Hier is € 10.000,00  beschikbaar. Wij willen graag ideeën van onze bewoners, zodat wij hiervoor een plan kunnen maken. Hebt u een idee, neem dan contact op met een van onze bestuursleden, contactadressen staan op onze website: www.pbstanne.nl  U ziet het er liggen nog uitdagingen genoegen en we gaan door om zoveel mogelijk zaken te realiseren. Wij kunnen dit niet zonder uw hulp, dus wordt lid van Plaatselijk Belang St.-Anne.

Wim Koopmans.

 

 

 

logo Plaatselijk belang

3. De Bijprater  12-12-2016

Plaatselijk Belang Sint-Annaparochie, dit is de naam van Dorpsbelang Sint-Annaparochie.

Wij zijn het overleg orgaan voor de burgers van ons dorp met de Gemeente en verdere overheden. De afgelopen weken hebben we besteed aan overleg met de Buurtsportcoaches  om activiteiten voor jong en oud op te zetten. De intocht van Sint word mede door ons ondersteund.  Net als de kerstboom bij de kerk welke weer door ons beschikbaar is gesteld. Aandachtspunt voor de komende tijd de speeltuin bij De Keeg, deze is verwaarloosd en niet meer veilig. In overleg met Wonen Noord-West Friesland en via een plaatselijke enquête zal  er naar een oplossing worden gezocht Van de Rotary Leeuwarden hebben wij een bijdrage ontvangen om het tekort voor de speelweide bij de Dierenweide te verminderen. Wij zijn aanwezig op de Kerstmarkt op 16 december in de Sporthal, wij nodigen u graag uit om bij  onze stand  kennis te maken met onze activiteiten. Ook kunt u met de aanwezige bestuursleden praten over wat u bezig houdt over het reilen en zeilen in ons schitterende dorp. Het eerstvolgende overleg met de Gemeente vindt net voor Kerst plaats, als U nog iets wilt meegeven dan horen we dat  graag van u. U kunt ons mailen of bellen. De namen en adressen van de bestuursleden vindt U onze website www.pbstanne.nl  onder het hoofdstuk contact. Mijn mail adres is vdm@altenastate.nl

Anne van der Meer.

 

 

unnamed

  2.  De Bijprater 21-09-2016

De vakanties zijn weer voorbij en we hopen dat iedereen weer gezond en wel aan de normale werkzaamheden is begonnen. Ook het bestuur van Plaatselijk Belang St.-Anne heeft de vakanties er weer opzitten. In deze vakantieperiode hebben ook wij van de rust genoten. Maar toch hebben wij in deze periode de nodige werkzaamheden verzet. Waarschijnlijk is het u opgevallen dat overal in het dorp posters hangen waar Plaatselijk Belang uitlegt waar ze voor staan. Hierin wordt tevens opgeroepen om lid te worden van onze club. Ook krijgen wij graag ideeën wat u zou willen dat wij voor het dorp kunnen doen. Graag met uw medewerking. Op radio Eenhoorn heeft onze secretaris op zaterdag 3 september in het programma  Efen  Bildts ook een dringende oproep gedaan om lid te worden.  De trailerhelling is gerealiseerd, maar in onze optiek is deze nog niet af. Graag zagen wij een aanlegsteiger en een toiletunit op deze plek. Hierover gaan we in de komende tijd in gesprek met de gemeente om te zien wat er mogelijk is. Ook houden wij  ieder jaar een dorpsschouw met de Gemeente en  WNF om zaken te benoemen welke wij graag veranderd zouden zien. Om goed gedocumenteerd hieraan te kunnen deelnemen heeft het bestuur al een ronde door het dorp gemaakt. Het was opvallend dat vele zaken welke wij in het verleden hebben ingebracht inmiddels gerealiseerd zijn. Op 15 september bezocht bijna het voltallige bestuur de vergadering van O en O (overkoepelend orgaan) in het gemeentehuis. De spreker was Jaap Bijma van Doarpswurk. Het onderwerp was te nieuwe situatie als in 2018 de gemeentes samengevoegd worden tot Waadhoeke. Hoe is de situatie nu en hoe wordt ze dan. Wat zijn de verbeterpunten op dit moment en hoe moeten we verder in de toekomst. Ik heb hiervan een analyse gemaakt waar wij als bestuur mee verder kunnen. Verder willen wij benadrukken dat wij ons alleen sterk kunnen maken met uw steun. Neem contact met ons op en zie ook op onze website www.pbstanne.nl  voor de laatste nieuwtjes en onze contactgegevens. Het bestuur staat er weer fris en fruitig voor om het komende seizoen weer het nodige te realiseren.

Marian Douma.

 

unnamed

  1.  De Bijprater 23-08-2016

Op woensdag 6 juli vergaderde het bestuur van Plaatslijk Belang St.-Annaparochie weer. Naar aanleiding van het gloedvolle betoog van onze voorzitter Laas Douma op de jaarvergadering, had zich een nieuw bestuurslid gemeld: Marian Douma. Er werd besloten dat zij dit jaar gaat meedraaien om dan volgend jaar op de ledenvergadering officieel benoemd te worden. Ze is nu al druk bezig met onder anderen het updaten van onze website. U zou hier eens een kijkje moeten nemen. www.pbstanne.nl  Het wachten is nu op meer aanmeldingen. Verder stond de avond naast het normale programma in het teken van de opdrachten welke ons door de leden op de jaarvergadering waren meegegeven. Verschillende zaken waren al bij de betreffend instanties aangekaart: Bij de gemeente de verlichting bij de RK kerk, de schelpen waar Jelte Pars om had gevraagd voor het slechten van het Schelpenpad is inmiddels ook bij de gemeente bekend. De horrorvijver is en blijft een probleem voor de gemeente, die eigenaar is van het park en hiervoor een oplossing moet vinden. Er werd besloten op zelf een schouw van het dorp te doen om een inventarisatie van de verloedering in sommige straten in kaart te brengen. Wanneer de officiële schouw met de gemeente en WNF dan komt, we beter weten waar deze plaatsen zitten en dit naar voren kunnen brengen. Het uitlaten van honden in de speelweide bij het dierenparkje wordt gemonitord. Het probleem met de trappen in de van Harenstraat, welke te smal zijn, zal met de gemeente worden besproken evenals het gladde wegdek, waar waarschijnlijk geen oplossing voor is. Het zwerfvuil bij het SOP zullen we weer aankaarten.  Ook de richel welke in de in de Dordtsestraat/Cingel welke door zwaar verkeer veroorzaakt is, zal ook worden besproken met de gemeente. Bij de trailerhelling ontbreekt de mogelijkheid om een boot vast te leggen, wat noodzakelijk is om de trailer te kunnen ophalen en wegbrengen. Verder denken wij na over een manier om nieuwe leden te werven. Voor het bestuur zullen wij nog een aantal mensen benaderen. We denken na over een activiteit waarbij we het hele dorp kunnen betrekken. We gaan de bestaande dorpsvisie optimaliseren. Er valt dus nog veel te doen, wilt u hieraan meewerken meld u dan bij het bestuur.

 

Namens het bestuur van

Plaatselijk Belang St.-Annaparochie.