Lidmaatschap

Indien u mee wilt helpen aan het leefbaar houden en het verbeteren van de leefbaarheid in Sint Annaparochie, dan kunt u lid worden van Plaatselijk Belang St. Anne.
Lid worden kan voor maar € 7,50 per jaar. Wanneer u lid wilt worden kunt u contact opnemen met de Secretaris van het Plaatselijk Belang.

Wim Koopmans(Secretaris)
Telefoonnummer: 0518-401978

Een lidmaatschapsjaar is gelijk aan een kalenderjaar.

Opzeggen van het lidmaatschap kan schriftelijk of via de e-mail voor 31 december van het lopende kalenderjaar.

Schriftelijk:
Janny Spoelhof
Nieuwe Bildtdijk 234
9076 PM, Sint Annaparochie

E-mail:
Info@pbstanne.nl

Rekeningnummer: NL21RABO0133230341