Oude en nieuwe foto’s

Beste lezers,

Graag ontvingen wij van u oude en nieuwe foto’s welke wij in onze rubriek foto’s kunnen plaatsen. Wij denken hierbij aan foto’s welke voor u een speciale betekenis hebben. Wie weet staat jouw foto dan wel op de website.

Vermeld even bij de foto, welke gebeurtenis het betreft en de fotograaf. Dit kunt u sturen aan doumamarian@gmail.com of op onze Facebook pagina, bij een privé berichtje.

Garenhuis u keus

garenhuis-u-keus

Op zaterdag 13 januari opende Garenhuis u keus in de van Harenstraat haar deuren. Er was veel belangstelling voor het enorme assortiment aan garens en fournituren om te handwerken. Wij wensen de ondernemer veel succes bij dit nieuwe initiatief.

Nieuwe sitatie

gemente-bord-oude-situatie   gemeentebordFoto’s: redactie Plaatselijk Belang

Reeds enige weken zijn de plaatsnaamborden met gemeente Het Bildt erop vervangen door het opschrift gemeente Waadhoeke. De gemeente Het Bildt mag dan verdwenen zijn, de Bilkerts zullen tot in lengte van dagen blijven bestaan.

Sommige bewoners zijn niet positief gestemd over de situatie, wat mag blijken uit onderstaande foto.

2018-1-1-4Foto: Jelke de Jager

Toch is dit in onze optiek een te snelle conclusie. Natuurlijk zal deze nieuwe constructie tijd nodig hebben om in te draaien. De intentie van de nieuwe gemeente Waadhoeke is positief. Laten wij van onze kant dit ook dusdanig behandelen.

Bron: redactie Plaatselijk Belang

Smartlappenkoor Feskes in Van Harenskerk

feskes

Het smartlappenkoor Feskes uit Leeuwarden komt zondag 21 januari naar Sint Annaparochie. Het optreden in de Van Harenskerk begint om 15.00 uur.

Het koor wordt begeleid door Jan Blaauw en Suzy Wagenaar, wel bekend als: Dubbel Accoord Het koor heeft een heel eigen geluid en treedt op in kleurrijke kleding. De dames en heren zingen op eigen wijze herkenbare levensliederen en meezingers in het Fries, Liwarders, Bildts, Engels en Frans. Een paar voorbeelden uit het repertoire: West-Zuidwest Ameland, Tussen Fliet en Zwarte Haan, It Heringtentsje, De oudste stapper van de stad en Comment Ca Va.

Houdt dit vrij in uw agenda, dit is een fantastisch herkenbaar optreden. 

openingstijden gemeentehuis Waadhoeke

waadhoeke-logo

Openingstijden gemeentehuis Waadhoeke

Dag op afspraak vrije inloop
Maandag 08.30 –  17.00 08.30 – 13.00
Dinsdag 08.30 –  17.00 08.30 – 13.00
Woensdag 08.30 –  17.00 08.30 – 13.00
Donderdag 08.30 –  20.00 08.30 – 13.00
Vrijdag 08.30 –  17.00 08.30 – 13.00
Zaterdag gesloten gesloten
Zondag gesloten gesloten

Fusie Radio Eenhoorn en Radio Stad Harlingen.

201112192674

Radio Eenhoorn(RE) is de lokale omroep voor de gemeente Waadhoeke (voorheen de gemeenten Menameradiel, Het Bildt en Franekeradeel); Radio Stad Harlingen (RSH) is de lokale omroep voor de gemeente Harlingen.
 

Het is de bedoeling dat de fusie in 2018 zijn beslag krijgt. Hiermee ontstaat een nieuwe omroep die onder een frequentie van uit twee studio’s gaat uitzenden. Hierdoor kunnen de vrijwilligers van uit hun eigen vertrouwde omgeving blijven werken. De luisteraars zullen zo veel mogelijk hun vertrouwde programma’s op bestaande tijden kunnen blijven beluisteren. De programmering zal worden uitgebreid zodat het aanbod nog aantrekkelijker wordt met in de toekomst dagelijks nieuws van uit de regio.

De medewerkers zijn op de hoogte van de plannen en zijn positief en enthousiast over de nieuwe uitdaging. De besturen en diverse werkgroepen werken hard aan de integratie van beide omroepen. De nieuwe omroep zal een nieuwe naam moeten krijgen die de lading dekt als lokale omroep van de gemeenten Waadhoeke en Harlingen. De inwoners wordt gevraagd een passende en aansprekende naam te bedenken. Suggesties kunnen worden gestuurd naar tineke@tinekedeboer.nl of martievalkering@gmail.com . Per post kan ook: Radio Eenhoorn, Postbus 14, 9076 ZN St.- Annaparochie of
Radio Stad Harlingen, William Boothstraat 2, 8861 TL Harlingen. Voor de winnende inzending wordt een prijs beschikbaar gesteld.

Bron: Franeker Courant

 

Raadsleden Waadhoeke komen naar de burgers toe

eedOok het Bildt is ruim vertegenwoordigd in de raad.

De burger staat centraal in het coalitieakkoord van CDA, SAM en FNP in de nieuwe gemeente Waadhoeke. De vrees dat door de fusie de politiek verder van de burgers af zou komen te staan, is onjuist aldus de coalitiepartners. De partijen zijn van plan juist meer naar de bewoners van de gemeente toe te gaan en gebruik te maken van de kennis die er is in de eenenveertig plaatsen die de gemeente rijk is.

CDA-wethouder Caroline de Pee: ,,Het thema van het coalitieakkoord is nieuwe grenzen, nieuwe kansen. Daar gaan we voor als CDA, we willen en gaan meer de boer op. Govert Geldof van SAM prijsde de snelheid waarmee het coalitieakkoord bereikt was: ,,We zijn op 5 december begonnen, op 18 december was het rond. In dertien dagen hadden we een akkoord op hoofdlijnen klaar. Het is in goede harmonie gegaan, we konden elkaar goed vinden.

Teleurstelling bij Gemeentebelangen

Gemeentebelangen liet in duidelijke bewoordingen weten, zich gepasseerd te voelen. Douwe Kamstra stelde dat Gemeentebelangen gezien de verkiezingsuitslag verwacht had in de coalitie te zullen komen. Hij stelde te zijn verrast door de wijze waarop Gemeentebelangen door informateur Fred Veenstra buitenspel was gezet en het gemak waarop het CDA daarmee instemde. ,,Het voelde alsof er een veto werd uitgesproken over deelname van Gemeentebelangen aan de coalitie. Het CDA steunde vrijwel meteen het advies van Veenstra. Zo ga je niet met partners om, we hebben altijd prima samengewerkt, dit voelt als een belediging. Dit vergroot het vertrouwen niet. Voorts stelde Kamstra dat het coalitieakkoord weinig vernieuwend is en dat er nog veel ingevuld moet gaan worden.
De FNP dankte de kiezers en gaf aan vertrouwen te hebben in het akkoord. Jan Dijkstra: ,,It akkoord is der yn goeie gearwurking kaam. No gean we der op, de gemeente yn. We wolle dat de minsken oer fjouwer jier sizze kinne dat se bliid binne dat se yn de gemeente Waadhoeke wenje. Ienenfiertich kearnen mei in eigen identiteit. Dijkstra zegt het te betreuren dat Gemeentebelangen het proces anders beleefd heeft.

VVD kritisch

De VVD staat kritisch tegenover het akkoord. Hendrik Terpstra vindt het jammer dat zijn partij niet aan de onderhandelingstafel zat. ,,Wy hoopje op in goeie kommunikaasje. Earst de riedsleden ynformeare, dernei pas de parse. Yn dit akkoord op haadlinen leit noch in soad iepen om ynfulling oan te jaan. Ik mis der in soad yn. It hie mear sosjaal kinnen, pak dy kâns! Net alles is like dúdlik. Mear jild nei de Koornbeurs, mar hoefolle dan? Dat stiet nergens.
Gemeentebelangen en de VVD stemden tegen het coalitieakkoord op hoofdlijnen.
Waarnemend burgemeester Hayo Apotheker sloot de vergadering af door te stellen dat het een wichtige dei foar de skiednis fan Fryslân was. De burgemeester droeg deze avond de ambtsketen van Het Bildt: ,,Nederlands en Fries zijn vanavond beide aan de orde gekomen, maar het Bildts vergeten we zeker niet. Daarom leek het me mooi vanavond de ambtsketen van Het Bildt te dragen.

De pers was niet enthousiast over de ruimte welke voor hun beschikbaar was. Er kon nauwelijks met een laptop gewerkt worden. ze vonden dit niet publiciteit vriendelijk.

Bron: Franeker Courant

 

Reünie 150 jaar Slotschool

de-slotschool

Graag vragen wij attentie voor het volgende:

Een enthousiaste commissie organiseert zaterdag 17 maart van 15.00 toto 19.00 uur een reünie voor oud-leerlingen en (oud)-docenten ter gelegenheid van het 150 jaar bestaan van CBS de Slotschool. 
Het evenement zal plaatsvinden in sporthal de Bildtse Slag en CBS de Slotschool. De commissie is al volop bezig met de organisatie en het belooft een feestelijke happening te worden. Kijk voor meer informatie over de reünie op www.150jaarslotschool.nl. Als u zelf oud-leerling of (oud)-docent van de Slotschool bent meldt u dan voor 1 februari aan via bovengenoemde website. Bent u zelf geen oud-leerling of (oud)docent, maar kent u mensen die hun carrière zijn begonnen op de Slotschool, zegt het voort. Als u vragen heeft kunt u mailen naar 150jaarslotschool@gmail.com.

Het evenement zal plaatsvinden in sporthal de Bildtse Slag en CBS de Slotschool. De commissie is al volop bezig met de organisatie en het belooft een feestelijke happening te worden. Kijk voor meer informatie over de reünie op www.150jaarslotschool.nl. Als u zelf oud-leerling of (oud)-docent van de Slotschool bent meldt u dan voor 1 februari aan via bovengenoemde website. Bent u zelf geen oud-leerling of (oud)docent, maar kent u mensen die hun carrière zijn begonnen op de Slotschool, zegt het voort. Als u vragen heeft kunt u mailen naar 150jaarslotschool@gmail.com.