home

gemeentebord

De Vereniging Plaatselijk Belang Sint Annaparochie werd opgericht op 30 november 1909. Zij wil graag fungeren als belangenbehartiger voor de inwoners van ons dorp.

Het bestuur vergadert regelmatig. Minstens eenmaal per jaar is er een ledenvergadering. Verder zijn er verschillende overlegsituaties, onder andere met de Gemeente Waadhoeke, met Wonen Noordwest Friesland en met de Ondernemers Vereniging van Sint Annaparochie.

Het doel van de vereniging is de bevordering en het behoud van de kwaliteit van het woon-, werk- en leefmilieu in Sint Annaparochie. Steeds zijn wij bezig om idee├źn hiervoor te realiseren.

Het bestuur zou graag zien dat het ledenaantal van Plaatselijk Belang St. Anne flink groeit. Dit om het draagvlak van de vereniging te vergroten.

Ons motto is dan ook “Samen voor Sint Annaparochie”.