23 mei Jaarvergadering Plaatselijk Belang St.- Annaparochie

23 mei is het weer zover, de bestuursleden van Plaatselijk Belang St.- Annaparochie nodigt een ieder van harte uit op de algemene ledenvergadering.  Het beloofd weer een mooie avond te worden.

U komt toch ook gezellig?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *