Afspraken over het Henk Hornstraparkje

parkje-1Van deze banken staan er nog een tweetal

Vorig jaar werden we door een inwoner van St.-Annaparochie benaderd met een aantal vragen over de inrichting en het onderhoud van het parkje. Samen met de betreffende ambtenaar werd op 7 juni 2017 hier een bezoek gebracht. Er werd door deze ambtenaar een duidelijke uitleg gegeven over het onderhouden van het park. Tevens constateerden we dat de vier zitbankjes op instorten stonden en een nog in redelijke staat was. Er werd toen toegezegd dat deze vervangen zouden worden. In het laatst van 2017 vroegen wij wanneer dit ging gebeuren. De banken stonden klaar op de werf in St.-Jacobiparochie  en zouden door de eigen technische dienst voor het einde van het jaar geplaatst worden.

parkje-3Van deze prachtige banken troffen we er twee aan.

Verbaasd waren wij dat de eerste twee bankjes vervangen zijn en de anderen niet. Gelden afspraken met gemeente Het Bildt ook in de nieuwe gemeente Waadhoeke ? Of moeten wij het hele traject opnieuw opstarten ? Dit lijkt er wel op.  In de laatste raadsvergaderingen werd dat wel zo naar voren gebracht, dat afspraken gemaakt met de oude gemeentes niet golden voor de nieuwe gemeente. Wij vinden dit geheel wel enigszins vervelend. Niemand weet hoe dit moet gebeuren. Wij gaan ons best doen om dit te achterhalen.

parkje-4Terwijl het vrouwtje op het nest zit, houdt het mannetje de omgeving scherp in de gaten.

In dit stukje natuur gebeuren er dus ook mooie dingen, laat de lente maar komen, binnenkort kunnen we de jonge zwanen bewonderen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *