Plaatselijk Belang Sint Annaparochie

“Samen voor Sint Annaparochie”

De vereniging Plaatselijk Belang Sint Annaparochie werd opgericht op 30 november 1909. Wij als Plaatselijk Belang willen fungeren als belangenbehartiger voor de inwoners van Sint Annaparochie.
Het Plaatselijk Belang Sint Annaparochie is een actieve vereniging die regelmatig vergadert over alle kwesties die binnenkomen. Ook wordt er jaarlijks een ledenvergadering georganiseerd, waarbij leden hun zegje kunnen doen. Naast de jaarlijkse ledenvergadering kan iedereen altijd contact met ons opnemen via het contactformulier.
Het bestuur zou graag zien dat het ledenaantal van het Plaatselijk Belang Sint Annaparochie groeit om het draagvlak van de vereniging te vergroten. Samen kunnen we er voor zorgen dat in Sint Annaparochie de leefkwaliteit hoog blijft. Als lid kunt we zo onze ideeën uitwisselen en nog belangrijker, realiseren!
Schrijf u nu nog in via ons inschrijfformulier. De jaarlijkse contributie bedraagt slechts €7,50

Schrijf je nu in
Voorpagina foto

Over ons

Missie

De bevordering en het behoud van de kwaliteit van het woon-, werk- en leefmilieu in Sint Annaparochie.

Visie

De kwaliteit van het woon-, werk- en leefmilieu hoog is en blijft. We streven naar een situatie waarin inwoners, overheden, organisaties en verenigingen in Sint Annaparochie goed kunnen samenwerken, zodat iedereen met plezier in het dorp woont en het dorp levendig blijft.

Strategie

Door samen te werken kunnen we er voor zorgen dat onze missie in stand gehouden kan worden, zodat we met z'n allen problemen in het dorp aan kunnen pakken en sneller kunnen schakelen met de Gemeente Waadhoeke. Ook in de realisatie van projecten en het organiseren van evenementen zijn we samen sterk!

Doelstellingen

  • Nauw contact hebben en houden met overheidsinstanties, inwoners, organisaties en verenigingen aangaande zaken die Sint Annaparochie betreffen en daarbij de mening van de inwoners van Sint Annaparochie naar voren brengen om zodoende het dorp leefbaar te houden.
  • Ondersteunen bij het opzetten van activiteiten in het dorp om zodoende de samenwerking binnen het dorp te bevorderen.
  • De inwoners van Sint Annaparochie, waar mogelijk en wenselijk, inschakelen bij het beoordelen van ideeën en plannen welke relevant zijn voor de inwoners van Sint Annaparochie, zodat Plaatselijk Belang zeker weet dat zij de algemeen geldende mening van het dorp vertegenwoordigen.
  • Op eigen initiatief ontwikkelen van plannen met samenwerking van de inwoners van Sint Annaparochie om zo de leefbaarheid te bevorderen.

Nieuwste bijpraters

Geïnteresseerden gezocht voor het potlood!

31 October 2020 - Erwin Schaap

Geïnteresseerden gezocht voor het potlood!
Boven de primera is er een ruimte beschikbaar. Deze ruimte, ook wel het potlood genoemd (ongeveer 135 m2) kan voor allerlei doeleinden (zowel bedrijfsmatig als appartement) gehuurd of gekocht worden, de eigenaar is daarin vrij flexibel. Mocht u geïnteresseerd zijn kunt u altijd vrijblijvend een mailtje sturen naar info@pbstanne.nl met uw gegevens. Wij zorgen ervoor dat u met de eigenaar in contact komt!
Foto: Google Maps

Lees meer
Afbeelding

Plantsoen achter oude gemeentehuis UPDATE!

31 October 2020 - Erwin Schaap

Plantsoen achter oude gemeentehuis UPDATE!

Afgelopen week is Plaatselijk Belang Sint Annaparochie met de gemeente en een projectontwikkelaar om tafel geweest om alle ideeën die zijn opgehaald uit de diverse berichten op Facebook, de Bildtse Post te bespreken. Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft een rapport met alle ingediende ideeën met de gemeente en de projectontwikkelaar besproken.


De planning:

In november/december 2020 verwachten wij een concept plan van het plantsoen te presenteren aan iedereen en gaan dat dan ook breed uitzetten en communiceren. Hierop zijn alle reacties dan ook gewenst! Ook dan wordt er een einddatum van de reacties gecommuniseerd. Na de inventarisatie van alle reacties gaan we nogmaals om tafel met de gemeente en projectontwikkelaar om het concreet te maken.

Uiteindelijk wordt het plan gepresenteerd aan de gemeenteraad en kunnen we doorgaan tot realisatie.

Bij vragen kunt u ons altijd bereiken via info@pbstanne.nl of via het contactformulier op de website pbstanne.nl

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Plaatselijk Belang,

Erwin Schaap

Lees meer

Bomenkap in St.-Anna en St.-Jacob half november

31 October 2020 - Erwin Schaap

Bomenkap in St.-Anna en St.-Jacob half november 

 

In St.-Annaparochie worden aan de Stadhoudersweg 20 kastanjebomen gekapt. In St.-Jacobiparochie worden kastanjebomen gekapt aan de Hofstraat (1x), Kadal (7x) en de Van Wijngaardenstraat (7x). Deze bomen verkeren in een slechte conditie. Omdat dode takken kunnen vallen, zijn de bomen een gevaar voor de omgeving. Op de te kappen bomen staat een blauwe stip. De werkzaamheden staan gepland voor half november en worden uitgevoerd door de Gebr. Drijfhout.   

 

Na het rooien worden er op dezelfde plaats nieuwe bomen geplant. Dit gebeurt nog voor het einde van het jaar. De bomen die worden aangeplant zijn de Linde, Es en Esdoorn.  

De bewoners van de straten waar de te kappen bomen staan, hebben een brief ontvangen van de gemeente over de werkzaamheden. Bij vragen of opmerkingen kan men contact opnemen met Hylke Flameling van de gemeente Waadhoeke via 0517 380 380. 

Lees meer

19 september: Dijktour Koehool –Lauwersmeer

08 September 2020 - Erwin Schaap

19 september: Dijktour Koehool –Lauwersmeer 

 

Wetterskip Fryslân verbetert  de Waddenzeedijk tussen buurtschap Koehool (boven Tzummarum) en het Lauwersmeer In augustus informeerden wij u hierover door middel van een nieuwsbrief en online informatiebijeenkomst. Zaterdag 19 september komen wij naar u toe, om ideeën, vragen en wensen die u heeft, tijdens de dijktour, te bespreken. 

 

Locaties 

We gaan naar drie locaties op de route van de dijkversterking, namelijk Wierum, Holwerd en Sint Annaparochie. In deze dorpen staan we u graag te woord en kunt u vragen stellen aan Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat, Provincie Fryslân, Gemeente Noardeast-Fryslân en Gemeente Waadhoeke.   

 

Programma 

Hieronder treft u de data, locatie en tijden aan, waarop wij aanwezig zijn is voor Sint Annaparochie:  

 

Zaterdag 19 september 14.00 - 17.00 uur Sint Annaparochie, parkeerplaats ‘De Waaie’ 

 

Coronamaatregelen 

We organiseren deze dijktour met inachtneming van de coronamaatregelen. Wij vragen u het hygiëneprotocol in acht te nemen als er contact nodig is: geen handen geven, minimaal 1,5 meter afstand houden en als iemand ziekteverschijnselen heeft, het contact verbreken. Onze medewerkers krijgen uiteraard dezelfde richtlijnen mee en in de stand zal desinfecterende handgel beschikbaar zijn.  

 

Graag tot 19 september! Aanmelden is niet nodig.  

Lees meer

Nieuwe website Plaatselijk Belang

31 August 2020 - Erwin Schaap

Vanaf vandaag is de nieuwe website van Plaatselijk Belang actief. Neem rustig een kijkje!

Om contact met ons te nemen kunt u gebruik maken van het contactformulier!

Lees meer

Update Plaatselijk Belang Sint Annaparochie

31 August 2020 - Erwin Schaap

Even een update van het Plaatselijk Belang van Sint Anne:

Wij als Plaatselijk Belang van Sint Anne waren voor de coronacrisis druk bezig met het maken van allemaal plannen voor leuke evenementen (zoals de terugkeer van de avondvierdaagse) voor het jaar 2020. Toen wij te horen kregen dat alles niet meer door kon gaan hebben we daar de stekker uitgehaald. Wij gaan ook geen activiteiten organiseren tot nader order. Mocht alles weer normaal worden dan pakken we uiteraard de plannen weer op tafel en gaan we weer verder!

Dit betekent ook dat de geplande algemene ledenvergadering van het Plaatselijk Belang niet door kan gaan in mei. Later wordt bekeken of dit op een andere datum door kan gaan. Achter de schermen blijven we wel met lopende zaken bezig. #staysafe

Tot zover de coronacrisis.


Ondertussen volgt er een stremming bij Minnetsga Mooie Paal. Daar wordt nu een rotonde gemaakt. Van maandag 20 april tot en met vrijdag 29 mei is er beperkte verkeershinder en van 22 juni t/m naar verwachting 5 juli zal de rotonde aangelegd worden. Het kruispunt zal dan dicht zijn.

Ook is er een stremming tussen Sint Annaparochie en Sint-Jacobiparochie. De N393 krijgt een nieuwe laag met asfalt. Hier wordt gewerkt tussen vandaag 28 april en naar verwachting 1 mei. Met het OV is het nu mogelijk om op te stappen op de tijdelijke halte voor de van Harenskerk ter hoogte van Tupelo. De haltes AZC, Statenweg en van Harenstraat zijn momenteel buiten dienst. Met de auto wordt iedereen omgeleid via de N383 en de A31

Tot zover de update.


Het bestuur van het Plaatselijk Belang van Sint Annaparochie

Lees meer

Klaarovers gezocht!

31 August 2020 - Erwin Schaap

Klaar overs gezocht!!

Na 1 jaar de avond4daagse te hebben overgeslagen, krijgen we vaak de opmerking: hoe komt het met de avond4daagse? En wanneer is de avond4daagse?

Hierdoor hebben wij besloten om het dit jaar weer op te pakken.

De avond4daagse wordt gehouden van 23 juni t/m 26 juni 2020

Nu hebben wij hiervoor natuurlijk uw hulp nodig.

Om de veiligheid van de kinderen en wandelaars te kunnen waarborgen bij het oversteken zijn wij op zoek naar:

⛔!!! Klaar overs!!! ⛔

Lijkt het u leuk om ons allen deze avond4daagse te helpen en om het een succes te maken?

Geef u dan snel op via het emailadres:

avondvierdaagse.stanne@gmail.com

Ook voor vragen en opmerking kunt u hierheen een mailtje sturen.

Wij hopen op een grote opkomst

Bestuur Plaatselijk Belang

Lees meer
Afbeelding

Update Jaarvergadering Plaatselijk Belang 2020

31 August 2020 - Erwin Schaap

Beste leden van Plaatselijk Belang Sint Annaparochie,

Vanwege de coronacrisis heeft het bestuur eerder dit jaar besloten om de jaarvergadering uit te stellen tot nader order. Vanwege de statutaire verplichting is het verplicht om jaarlijks een algemene ledenvergadering te organiseren. Wij gaan onderzoeken hoe we dit het best in de coronatijd kunnen oplossen en wat hier wettelijk nu wordt voorgeschreven. Hierover krijgt u binnenkort meer informatie. Mochten er op dit moment dringende zaken zijn, dan kunt u altijd een facebook bericht naar ons sturen of mailtje naar info@pbstanne.nl. Ook zijn we bereid om er buiten het internet om over te hebben. Ook vragen we u om dan een bericht naar ons te sturen.

We houden u op de hoogte wanneer de volgende algemene ledenvergadering plaats gaat vinden en in welke vorm dat zal zijn.

Tot zover over de algemene jaarlijkse ledenvergadering.

Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Sint Annaparochie,

Erwin Schaap

Secretaris

Lees meer