Plaatselijk Belang Sint Annaparochie

“Samen voor Sint Annaparochie”

De vereniging Plaatselijk Belang Sint Annaparochie werd opgericht op 30 november 1909. Wij als Plaatselijk Belang willen fungeren als belangenbehartiger voor de inwoners van Sint Annaparochie.
Het Plaatselijk Belang Sint Annaparochie is een actieve vereniging die regelmatig vergadert over alle kwesties die binnenkomen. Ook wordt er jaarlijks een ledenvergadering georganiseerd, waarbij leden hun zegje kunnen doen. Naast de jaarlijkse ledenvergadering kan iedereen altijd contact met ons opnemen via het contactformulier.
Het bestuur zou graag zien dat het ledenaantal van het Plaatselijk Belang Sint Annaparochie groeit om het draagvlak van de vereniging te vergroten. Samen kunnen we er voor zorgen dat in Sint Annaparochie de leefkwaliteit hoog blijft. Als lid kunt we zo onze ideeën uitwisselen en nog belangrijker, realiseren!
Schrijf u nu nog in via ons inschrijfformulier. De jaarlijkse contributie bedraagt slechts €7,50

Schrijf je nu in
Voorpagina foto

Over ons

Missie

De bevordering en het behoud van de kwaliteit van het woon-, werk- en leefmilieu in Sint Annaparochie.

Visie

De kwaliteit van het woon-, werk- en leefmilieu hoog is en blijft. We streven naar een situatie waarin inwoners, overheden, organisaties en verenigingen in Sint Annaparochie goed kunnen samenwerken, zodat iedereen met plezier in het dorp woont en het dorp levendig blijft.

Strategie

Door samen te werken kunnen we er voor zorgen dat onze missie in stand gehouden kan worden, zodat we met z'n allen problemen in het dorp aan kunnen pakken en sneller kunnen schakelen met de Gemeente Waadhoeke. Ook in de realisatie van projecten en het organiseren van evenementen zijn we samen sterk!

Doelstellingen

  • Nauw contact hebben en houden met overheidsinstanties, inwoners, organisaties en verenigingen aangaande zaken die Sint Annaparochie betreffen en daarbij de mening van de inwoners van Sint Annaparochie naar voren brengen om zodoende het dorp leefbaar te houden.
  • Ondersteunen bij het opzetten van activiteiten in het dorp om zodoende de samenwerking binnen het dorp te bevorderen.
  • De inwoners van Sint Annaparochie, waar mogelijk en wenselijk, inschakelen bij het beoordelen van ideeën en plannen welke relevant zijn voor de inwoners van Sint Annaparochie, zodat Plaatselijk Belang zeker weet dat zij de algemeen geldende mening van het dorp vertegenwoordigen.
  • Op eigen initiatief ontwikkelen van plannen met samenwerking van de inwoners van Sint Annaparochie om zo de leefbaarheid te bevorderen.

Nieuwste bijpraters

Kerstkoier 2020

23 December 2020 - Erwin Schaap

KERST-KOIER


Iedereen spreekt over wat er niet meer mag en wat we niet meer kunnen. Maar onder het genot van een kop thee dachten we: wat mag er nog wel? Het advies van Mark Rutte is vooral WEL te gaan wandelen want bewegen draagt bij aan een goede gezondheid. Daar kunnen we wat mee.

Daarnaast, hoe verspreid je een beetje positiviteit door St.Anne op een manier die corona-proof is?

Nou daar hebben we het volgende op bedacht; een KERST- KUIER.

Een wandeltocht door St.Anne waarbij op diverse punten een vraag te lezen is op een bord bij mensen in de tuin. Bij iedere vraag kun je 1 letter verzamelen die daarna gezamenlijk een woord vormen als je ze in de juiste volgorde plaatst. 

·       De wandelroute kun je downloaden/verkrijgen via de website van onderstaande horeca zaken uit St.Anne

-       www.pizzamodena.nl

-       www.desmallekant.nl

-       www.eethusdekaai.nl

-       www.jimy-paradijs.nl

-       Facebookpagina:De Struverij Pannenkoekenkerk

·       De route kun je lopen van 24 december t/m 30 december

·       De oplossing kun je inzenden via aaltjereitsma@gmail.com onder vermelding van je naam, adres en telefoonnummer. Of even in de brievenbus op Stadhoudersweg 58 of Burg.Kuperusstraat 5 tot uiterlijk zondag 3 januari 2021.

 

Onder alle goede inzendingen worden 5 waardebonnen verloot, aangeboden door: Pizzeria Modena, Eetcafé de Smâle Kant, Pannenkoekenkerk de Struverij, Cafe-restaurant Paradijs en Eethûs de Kaai.

Dus trek de wandelschoenen aan, neem pen en papier mee of je mobiele telefoon en doe mee !!!!

 

Sportieve groet,

Aaltje Reitsma & Gerry Bleeker

 

·       Kruising Stadhoudersweg – Bosch, via Bosch naar Netarisappel (buitenste ring Netarisappel aanhouden)

·       Via Dierenweide oversteken naar de van Zandbergenstraat

·       1e linksaf naar de Burgemeester Vlaskampstraat, over het bruggetje, daarna rechtsaf naar de Burgemeester Kuperusstraat

·       Einde Burg.Kuperusstraat rechtsaf terug naar de van Zandbergenstraat.

·       Via de van Zandbergenstraat doorsteken naar de Joh.Kuikenstraat en daarna via klein stukje W.Boumastraat rechtsaf naar Kroanenburg.

·       Bij Kroanenburg, rechtsaf de buitenste ring van Kroanenburg aanhouden.

·       Tussen Kroanenburg 17 en 19 rechtsaf het schelpenpad nemen.

·       Schelpenpad aanhouden tot Jakkele Weidemastraat en daar rechtsaf. Via de Jakkele Weidemastraat naar de Brandsmalaan.

·       Brandsmalaan rechtsaf richting kruising Nassaustraat.

·       Kruising oversteken naar de Nassaustraat. Deze doorlopen en in de bocht rechtsaf naar de Keeg gaan.

·       Bij de Keeg nr 10 rechtsaf het Schelpenpad nemen en hier links aanhouden zodat je via de Jakkesreed weer terug komt op de Keeg.

·       Einde van de Keeg linksaf het Hoogpad op en daarna rechtsaf de Nassaustraat in.

·       Einde van de Nassaustraat rechtsaf de van Harenstraat op (hier rechts blijven lopen). Via Middelweg-oost naar de Pruilhoek.

·       Linksaf naar de Langhuisterweg en via Pothussyreed weer terug naar het dorp.

·       Einde Pothussyreed rechtsaf naar Wieringerstraat.

·       Op de Wieringerstraat links aanhouden en dan rechtdoor naar de Aren.

·       Einde van de Aren linksaf via Klaas Taekesland en daarna rechtsaf naar de Burmaniastraat. 1e rechtsaf naar de Nijekamers en dan 3e linksaf via Ganghout naar het Bosch.   Dan bent u weer bij de start van de route.

Lees meer
Afbeelding

Vervanging boom naast van Harenstraat 3

11 December 2020 - Erwin Schaap

Aan onze buren van de Wassenberghstraat


St.-Annaparochie, 9 december 2020

Betreft: Vervanging boom naast ons pand Van Harenstraat 3


Zoals u waarschijnlijk bekend is Stichting Bildtse Belangen sinds enkele jaren eigenaar van het hoekpand Van Harenstraat 3. Toen het pand in ons bezit kwam, was het in een slechte staat van onderhoud.  Zo troffen we op de bovenverdieping bijvoorbeeld nog de oude slaapkamertjes van de familie Tolsma aan en was zelfs nog de originele werkbank aanwezig, waarmee in de eerste jaren na de bouw van het pand (rond 1930) de klokken en horloges door Tolsma senior werden gerepareerd. Met de afronding van de renovatie in 2019 staat er een modern gebouw, waarbij oude elementen, zoals onder andere de oude werkbank van Tolsma en een aantal originele kastdeuren bewaard zijn gebleven. Er wordt nu volop gebruik gemaakt van de verschillende werkruimtes, zowel beneden als boven.


Zijn we dan nu klaar? Ja en nee.

Ja, we zijn klaar met het pand zelf en ook met de buitenzijde, waar nu in de donkere periode de nachtverlichting brandt en een, bij het oorspronkelijke gebruik van het pand passende, buitenklok is geplaatst.

Nee, omdat we al een aantal jaren overlast ervaren van een nogal scheve en sterk naar ons pand overhellende boom. Na overleg zal de gemeente deze boom nu verwijderen. Hierna wordt een nieuwe lei-linde geplaatst. Dit betekent dat de overlast en het risico van de huidige boom wordt weggenomen en er een mooie, in het bestaande beeld van de straat passende, lei-linde voor terugkomt.


Er is nog geen exacte datum bekend, maar de werkzaamheden kunnen mogelijk al op korte termijn worden uitgevoerd en dan gedurende korte tijd enige overlast veroorzaken. We zullen, waar mogelijk, proberen deze overlast tot een minimum te beperken.

Wij vonden het belangrijk u hiervan vroegtijdig in kennis te stellen.


Met vriendelijke groet,

Stichting Bildtse Belangen


Anne Vlaskamp

Voorzitter

Lees meer
Afbeelding

Stembureauleden Tweede Kamerverkiezingen gezocht!

09 December 2020 - Erwin Schaap

Gezocht: stembureauleden Tweede Kamerverkiezingen!


Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Door de coronamaatregelen zijn meer mensen op het stembureau nodig om de verkiezingen in goede banen te leiden. Iedereen van 18 jaar of ouder kan zich aanmelden als lid van het stembureau. Voor het werken op het stembureau ontvang je een vergoeding van de gemeente.


Wat doet een stembureaulid?

Als lid van het stembureau kun je verschillende taken uitvoeren. Wij zijn op zoek naar voorzitters en stembureauleden. Je kunt zelf aangeven waar je voorkeur naar uit gaat. Vooraf krijg je een gratis (digitale) training van de gemeente.


Voorzitter

Jij hebt de leiding over de stemlocatie, zorgt ervoor dat alle benodigdheden er zijn en ziet erop toe dat alles goed verloopt. Je zit samen met een stembureaulid aan tafel en controleert de identiteitsdocumenten en stempassen. Ook ben jij degene die na het tellen de uitslag doorgeeft via de stembureau app.


Stembureaulid bij ingang

Je beoordeelt of er voldoende ruimte in het stemlokaal is om een nieuwe kiezer binnen te laten. Is dit niet het geval, dan vraag je aan de kiezer om even buiten te wachten;

Je wijst op de regels van 1,5 meter afstand bewaren en het desinfecteren van de handen.


Stembureaulid aan tafel

Je controleert de identiteit van de kiezer aan de hand van een identiteitsdocument;

Je neemt de stempas in ontvangst en controleert de echtheid;

Je controleert of het stempasnummer voorkomt in het register van ongeldige stempassen;

Je deelt een stembiljet en een rood potlood uit.


Stembureaulid bij stembus

Je ziet erop toe dat de kiezer het stembiljet in de bus doet;

Je zorgt dat iedereen 1,5 meter afstand bewaart;

Je geeft hulp aan kiezers die daarom vragen.


De stembureauleden kunnen tussendoor van plek wisselen. We werken met 2 groepen. Je wordt ingedeeld in de ochtend van 7.00 tot 14.00 uur of in de middag van 14.00 tot 21.00 uur. In beide gevallen tel je vanaf 21.00 uur de uitgebrachte stemmen.

Vergoeding

Als stembureaulid ontvang je een vergoeding van € 130,-. Een voorzitter ontvangt een vergoeding van € 157,50. Deze vergoeding is niet belastingvrij, maar wordt meegerekend bij de inkomstenbelasting.


Aanmelden als stembureaulid

Ben je 18 jaar of ouder en wil je bij de verkiezingen je steentje bijdragen? Meld je dan aan via deze link: https://waadhoeke.mijnverkiezing.nl/mijnverkiezing/auth/register

Vragen?

Heb je nog vragen over de verkiezingen of hoe het werken op een stembureau in zijn werk gaat? Stuur een e-mail naar verkiezing@waadhoeke.nl of bel met Bureau Verkiezingen via 0517-380380. 

Lees meer

Geïnteresseerden gezocht voor het potlood!

31 October 2020 - Erwin Schaap

Geïnteresseerden gezocht voor het potlood!
Boven de primera is er een ruimte beschikbaar. Deze ruimte, ook wel het potlood genoemd (ongeveer 135 m2) kan voor allerlei doeleinden (zowel bedrijfsmatig als appartement) gehuurd of gekocht worden, de eigenaar is daarin vrij flexibel. Mocht u geïnteresseerd zijn kunt u altijd vrijblijvend een mailtje sturen naar info@pbstanne.nl met uw gegevens. Wij zorgen ervoor dat u met de eigenaar in contact komt!
Foto: Google Maps

Lees meer
Afbeelding

Plantsoen achter oude gemeentehuis UPDATE!

31 October 2020 - Erwin Schaap

Plantsoen achter oude gemeentehuis UPDATE!

Afgelopen week is Plaatselijk Belang Sint Annaparochie met de gemeente en een projectontwikkelaar om tafel geweest om alle ideeën die zijn opgehaald uit de diverse berichten op Facebook, de Bildtse Post te bespreken. Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft een rapport met alle ingediende ideeën met de gemeente en de projectontwikkelaar besproken.


De planning:

In november/december 2020 verwachten wij een concept plan van het plantsoen te presenteren aan iedereen en gaan dat dan ook breed uitzetten en communiceren. Hierop zijn alle reacties dan ook gewenst! Ook dan wordt er een einddatum van de reacties gecommuniseerd. Na de inventarisatie van alle reacties gaan we nogmaals om tafel met de gemeente en projectontwikkelaar om het concreet te maken.

Uiteindelijk wordt het plan gepresenteerd aan de gemeenteraad en kunnen we doorgaan tot realisatie.

Bij vragen kunt u ons altijd bereiken via info@pbstanne.nl of via het contactformulier op de website pbstanne.nl

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Plaatselijk Belang,

Erwin Schaap

Lees meer

Bomenkap in St.-Anna en St.-Jacob half november

31 October 2020 - Erwin Schaap

Bomenkap in St.-Anna en St.-Jacob half november 

 

In St.-Annaparochie worden aan de Stadhoudersweg 20 kastanjebomen gekapt. In St.-Jacobiparochie worden kastanjebomen gekapt aan de Hofstraat (1x), Kadal (7x) en de Van Wijngaardenstraat (7x). Deze bomen verkeren in een slechte conditie. Omdat dode takken kunnen vallen, zijn de bomen een gevaar voor de omgeving. Op de te kappen bomen staat een blauwe stip. De werkzaamheden staan gepland voor half november en worden uitgevoerd door de Gebr. Drijfhout.   

 

Na het rooien worden er op dezelfde plaats nieuwe bomen geplant. Dit gebeurt nog voor het einde van het jaar. De bomen die worden aangeplant zijn de Linde, Es en Esdoorn.  

De bewoners van de straten waar de te kappen bomen staan, hebben een brief ontvangen van de gemeente over de werkzaamheden. Bij vragen of opmerkingen kan men contact opnemen met Hylke Flameling van de gemeente Waadhoeke via 0517 380 380. 

Lees meer

19 september: Dijktour Koehool –Lauwersmeer

08 September 2020 - Erwin Schaap

19 september: Dijktour Koehool –Lauwersmeer 

 

Wetterskip Fryslân verbetert  de Waddenzeedijk tussen buurtschap Koehool (boven Tzummarum) en het Lauwersmeer In augustus informeerden wij u hierover door middel van een nieuwsbrief en online informatiebijeenkomst. Zaterdag 19 september komen wij naar u toe, om ideeën, vragen en wensen die u heeft, tijdens de dijktour, te bespreken. 

 

Locaties 

We gaan naar drie locaties op de route van de dijkversterking, namelijk Wierum, Holwerd en Sint Annaparochie. In deze dorpen staan we u graag te woord en kunt u vragen stellen aan Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat, Provincie Fryslân, Gemeente Noardeast-Fryslân en Gemeente Waadhoeke.   

 

Programma 

Hieronder treft u de data, locatie en tijden aan, waarop wij aanwezig zijn is voor Sint Annaparochie:  

 

Zaterdag 19 september 14.00 - 17.00 uur Sint Annaparochie, parkeerplaats ‘De Waaie’ 

 

Coronamaatregelen 

We organiseren deze dijktour met inachtneming van de coronamaatregelen. Wij vragen u het hygiëneprotocol in acht te nemen als er contact nodig is: geen handen geven, minimaal 1,5 meter afstand houden en als iemand ziekteverschijnselen heeft, het contact verbreken. Onze medewerkers krijgen uiteraard dezelfde richtlijnen mee en in de stand zal desinfecterende handgel beschikbaar zijn.  

 

Graag tot 19 september! Aanmelden is niet nodig.  

Lees meer

Nieuwe website Plaatselijk Belang

31 August 2020 - Erwin Schaap

Vanaf vandaag is de nieuwe website van Plaatselijk Belang actief. Neem rustig een kijkje!

Om contact met ons te nemen kunt u gebruik maken van het contactformulier!

Lees meer

Update Plaatselijk Belang Sint Annaparochie

31 August 2020 - Erwin Schaap

Even een update van het Plaatselijk Belang van Sint Anne:

Wij als Plaatselijk Belang van Sint Anne waren voor de coronacrisis druk bezig met het maken van allemaal plannen voor leuke evenementen (zoals de terugkeer van de avondvierdaagse) voor het jaar 2020. Toen wij te horen kregen dat alles niet meer door kon gaan hebben we daar de stekker uitgehaald. Wij gaan ook geen activiteiten organiseren tot nader order. Mocht alles weer normaal worden dan pakken we uiteraard de plannen weer op tafel en gaan we weer verder!

Dit betekent ook dat de geplande algemene ledenvergadering van het Plaatselijk Belang niet door kan gaan in mei. Later wordt bekeken of dit op een andere datum door kan gaan. Achter de schermen blijven we wel met lopende zaken bezig. #staysafe

Tot zover de coronacrisis.


Ondertussen volgt er een stremming bij Minnetsga Mooie Paal. Daar wordt nu een rotonde gemaakt. Van maandag 20 april tot en met vrijdag 29 mei is er beperkte verkeershinder en van 22 juni t/m naar verwachting 5 juli zal de rotonde aangelegd worden. Het kruispunt zal dan dicht zijn.

Ook is er een stremming tussen Sint Annaparochie en Sint-Jacobiparochie. De N393 krijgt een nieuwe laag met asfalt. Hier wordt gewerkt tussen vandaag 28 april en naar verwachting 1 mei. Met het OV is het nu mogelijk om op te stappen op de tijdelijke halte voor de van Harenskerk ter hoogte van Tupelo. De haltes AZC, Statenweg en van Harenstraat zijn momenteel buiten dienst. Met de auto wordt iedereen omgeleid via de N383 en de A31

Tot zover de update.


Het bestuur van het Plaatselijk Belang van Sint Annaparochie

Lees meer

Klaarovers gezocht!

31 August 2020 - Erwin Schaap

Klaar overs gezocht!!

Na 1 jaar de avond4daagse te hebben overgeslagen, krijgen we vaak de opmerking: hoe komt het met de avond4daagse? En wanneer is de avond4daagse?

Hierdoor hebben wij besloten om het dit jaar weer op te pakken.

De avond4daagse wordt gehouden van 23 juni t/m 26 juni 2020

Nu hebben wij hiervoor natuurlijk uw hulp nodig.

Om de veiligheid van de kinderen en wandelaars te kunnen waarborgen bij het oversteken zijn wij op zoek naar:

⛔!!! Klaar overs!!! ⛔

Lijkt het u leuk om ons allen deze avond4daagse te helpen en om het een succes te maken?

Geef u dan snel op via het emailadres:

avondvierdaagse.stanne@gmail.com

Ook voor vragen en opmerking kunt u hierheen een mailtje sturen.

Wij hopen op een grote opkomst

Bestuur Plaatselijk Belang

Lees meer
Afbeelding

Update Jaarvergadering Plaatselijk Belang 2020

31 August 2020 - Erwin Schaap

Beste leden van Plaatselijk Belang Sint Annaparochie,

Vanwege de coronacrisis heeft het bestuur eerder dit jaar besloten om de jaarvergadering uit te stellen tot nader order. Vanwege de statutaire verplichting is het verplicht om jaarlijks een algemene ledenvergadering te organiseren. Wij gaan onderzoeken hoe we dit het best in de coronatijd kunnen oplossen en wat hier wettelijk nu wordt voorgeschreven. Hierover krijgt u binnenkort meer informatie. Mochten er op dit moment dringende zaken zijn, dan kunt u altijd een facebook bericht naar ons sturen of mailtje naar info@pbstanne.nl. Ook zijn we bereid om er buiten het internet om over te hebben. Ook vragen we u om dan een bericht naar ons te sturen.

We houden u op de hoogte wanneer de volgende algemene ledenvergadering plaats gaat vinden en in welke vorm dat zal zijn.

Tot zover over de algemene jaarlijkse ledenvergadering.

Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Sint Annaparochie,

Erwin Schaap

Secretaris

Lees meer