Plaatselijk Belang Sint Annaparochie

“Samen voor Sint Annaparochie”

De vereniging Plaatselijk Belang Sint Annaparochie werd opgericht op 30 november 1909. Wij als Plaatselijk Belang willen fungeren als belangenbehartiger voor de inwoners van Sint Annaparochie.
Het Plaatselijk Belang Sint Annaparochie is een actieve vereniging die regelmatig vergadert over alle kwesties die binnenkomen. Ook wordt er jaarlijks een ledenvergadering georganiseerd, waarbij leden hun zegje kunnen doen. Naast de jaarlijkse ledenvergadering kan iedereen altijd contact met ons opnemen via het contactformulier.
Het bestuur zou graag zien dat het ledenaantal van het Plaatselijk Belang Sint Annaparochie groeit om het draagvlak van de vereniging te vergroten. Samen kunnen we er voor zorgen dat in Sint Annaparochie de leefkwaliteit hoog blijft. Als lid kunt we zo onze ideeën uitwisselen en nog belangrijker, realiseren!
Schrijf u nu nog in via ons inschrijfformulier. De jaarlijkse contributie bedraagt slechts €7,50

Schrijf je nu in
Voorpagina foto

Over ons

Missie

De bevordering en het behoud van de kwaliteit van het woon-, werk- en leefmilieu in Sint Annaparochie.

Visie

De kwaliteit van het woon-, werk- en leefmilieu hoog is en blijft. We streven naar een situatie waarin inwoners, overheden, organisaties en verenigingen in Sint Annaparochie goed kunnen samenwerken, zodat iedereen met plezier in het dorp woont en het dorp levendig blijft.

Strategie

Door samen te werken kunnen we er voor zorgen dat onze missie in stand gehouden kan worden, zodat we met z'n allen problemen in het dorp aan kunnen pakken en sneller kunnen schakelen met de Gemeente Waadhoeke. Ook in de realisatie van projecten en het organiseren van evenementen zijn we samen sterk!

Doelstellingen

 • Nauw contact hebben en houden met overheidsinstanties, inwoners, organisaties en verenigingen aangaande zaken die Sint Annaparochie betreffen en daarbij de mening van de inwoners van Sint Annaparochie naar voren brengen om zodoende het dorp leefbaar te houden.
 • Ondersteunen bij het opzetten van activiteiten in het dorp om zodoende de samenwerking binnen het dorp te bevorderen.
 • De inwoners van Sint Annaparochie, waar mogelijk en wenselijk, inschakelen bij het beoordelen van ideeën en plannen welke relevant zijn voor de inwoners van Sint Annaparochie, zodat Plaatselijk Belang zeker weet dat zij de algemeen geldende mening van het dorp vertegenwoordigen.
 • Op eigen initiatief ontwikkelen van plannen met samenwerking van de inwoners van Sint Annaparochie om zo de leefbaarheid te bevorderen.

Nieuwste bijpraters

Grote Boerenstreekmarkt op 25 februari in Alde Leie

12 February 2023 - Erwin Schaap

Grote Boerenstreekmarkt op 25 februari in Alde Leie


Na het succes van de eerste” fan boer nei minsken merk” jl. november 2022, organiseert het team vrijwilligers buurtmarkt27b, opnieuw een lokale boerenstreekmarkt in Alde Leie.🚜 ( in de voormalige kooiaapfabriek to. de molen in Alde Leie)

In totaal komen er deze keer 50 standhouders. ( verdubbeld tov de vorige markt!)👨‍🌾🚜☀️

Naast de aanwezige (bio) Boeren die hun dagverse producten aanbieden komen er ook creatieven en ambachtslieden met hun eigenmakke producten.( een greep uit het aanbod: groente, aardappelen, siepels, fruit, vlees, vis, brood, thee, jam, honing, kruiden fruitsappen, wol, kaarsen, zeep, keramiek, aardewerk, hooimadammen enz enz enz.)

Lees meer
Afbeelding

Eerste Hulp bij Energielekker - Bildtse Energie Coörporatie

14 December 2022 - Erwin Schaap

Eerste Hulp Bij Energielekken


We lezen het allemaal. En diegenen die geen vast energiecontract hebben, merken het zelf: de prijzen van gas en stroom zijn enorm gestegen. De overheid roept ons op om energiebesparende maatregelen te nemen. Maar niet iedereen kan die betalen.

Daarom start de Bildtse Energie Coöperatie de actie: Eerste Hulp Bij Energielekken.


Wat houdt de actie in?

Bij 50 huishoudens op Het Bildt wordt een warmtefoto gemaakt. Daarop is te zien waar warmte ‘weglekt’, dus verloren gaat.


Daarna komen er twee vrijwilligers van het klusteam om eenvoudige energiebesparende maatregelen uit te voeren. Dit kan zijn:


 • Het aanbrengen van tochtstrips, radiatorfolie, een brievenbusborstel, waterbesparende douchekop en/of ledlampen.
 • Het (beter) afstellen van de cv-ketel en/of het plaatsen van radiatorventilatoren.


Deze maatregelen zijn helemaal gratis. Ze worden betaald uit de inkomsten van de zonnedaken van de Coöperatie en subsidies van o.a. de Provincie Fryslân en het OFSA fonds. Daarnaast werkt de Coöperatie samen met de gemeente Waadhoeke, de woningstichting Wonen Noordwest Friesland en waar mogelijk met Plaatselijk Belang en andere verenigingen.


Voor wie is de actie bedoeld?

Voor iedereen die deze hulp goed kan gebruiken. Ben je dat zelf of ken je zo iemand, meld je dan via het formulier op de website www.bildtse-ec.nl/ehbe of via een mail naar projecten@bildtse-ec.nl Geef in de mail naast naam en adres ook op of het een koop-, sociale huur- of een private huurwoning is. Je ontvangt dan een mailtje van de coöperatie over de vervolgstappen.  


Wanneer je iemand anders opgeeft, doe dit wel na overleg met deze persoon. Het is wat raar als er plotseling iemand voor de deur staat die een warmtescan van je huis wil maken zonder dat je daar als bewoner zelf iets van weet of hier behoefte aan hebt. Geef jezelf of iemand anders wel tijdig op, want vooralsnog is er maar ruimte voor 50 huishoudens.


Heb je geen computer, kom dan op vrijdag tussen 10 en 12 uur langs bij de bibliotheek in Sint-Annaparochie. Hier is iedere vrijdag iemand van de Bildtse Energie Coöperatie aanwezig voor het beantwoorden van vragen over dit project of over andere vragen die met energie te maken hebben.


Wanneer gaat dit gebeuren?

De eerste warmtescans vinden al plaats in deze decembermaand; de overige in de periode t/m maart. Het klusteam gaat vanaf januari aan de slag. In januari t/m maart komen elke maand ca. 10-15 woningen aan de beurt.

We kunnen nog wel vrijwilligers voor de klusteams gebruiken. Ben je een handige Harry of Henriette en wil je samen met de coöperatie helpen om een paar woningen te voorzien van energiebesparende maatregelen? Geef je dan op via projecten@bildtse-ec.nl of kom naar de bieb.


Heb je nog vragen?

Een bestuurslid van de Coöperatie is elke vrijdag in de bibliotheek van St.-Anne aanwezig voor het beantwoorden van alle (energie gerelateerde) vragen. Van 10.00-12.00 uur is er vrije inloop; voor de middag graag een afspraak maken, ook via projecten@bildtse-ec.nlLees meer
Afbeelding

Inloopmiddag en -avond plannen woningbouw St.-Annaparochie Zuidwest

06 October 2022 - Erwin Schaap

Inloopmiddag en -avond plannen woningbouw St.-Annaparochie Zuidwest


Aan bewoners, ondernemers en organisaties uit St.-Annaparochie,


Er is een grote behoefte aan woningen in ons dorp. Daarom heeft Plaatselijk Belang aan de gemeente gevraagd om een nieuwbouwplan te ontwikkelen.


Al heel lang is er sprake van mogelijke woningbouw aan de zuidwestzijde van ons dorp. In het verleden is hier een vrij groot gebied voor aangewezen. Als antwoord op de vraag van Plaatselijk Belang doet de gemeente Waadhoeke een haalbaarheidsonderzoek om een kleinere en duurzame uitbreiding te ontwikkelen aan deze kant van het dorp. Nog niet al het onderzoek is klaar. En afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek en het draagvlak voor de uitbreiding zal de gemeente besluiten of er een bestemmingsplan wordt gemaakt.


Om iedereen vroeg te betrekken en een idee van het draagvlak te krijgen nodigen we u uit voor een inloopmiddag en -avond op 23 maart a.s. over de concept plannen voor St.-Annaparochie Zuidwest. De bijeenkomst vindt plaats in De Bining, van Harenstraat 69, St.-Annaparochie.


We doen dat als volgt:


1. vanaf 17.30 uur tot 20.30 uur liggen eerste idee-schetsen op tafels;

2. iedereen is welkom om deze schetsen te bekijken. Kom niet allemaal tegelijk, maar verspreid over de beschikbare tijd;

3. er zijn meerdere mensen aanwezig van Plaatselijk Belang en van de gemeente om een toelichting te geven. Vragen zijn van harte welkom;

4. mochten er opmerkingen/kanttekeningen zijn dan zijn er formulieren waarop deze kunnen worden aangegeven.


Na de bijeenkomst kijkt de gemeente in overleg met Plaatselijk Belang welke opmerkingen aanleiding geven voor aanpassing. Ook gaat de gemeente het onderzoek naar de haalbaarheid afronden. Ook dat onderzoek kan nog aanleiding geven voor aanpassing. Het kan zijn dat we daarom nog een keer een inloopavond organiseren.


De volgende stap is om de gemeenteraad te vragen of een bestemmingsplan kan worden voorbereid. Dat bestemmingsplan regelt dat er ook daadwerkelijk gebouwd kan worden. Het ontwerpbestemmingsplan gaat ter visie. Als het plan doorgaat verwachten we de tervisielegging tegen het einde van dit jaar. Bij de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan kan iedereen nog een keer reageren. De gemeenteraad weegt eventuele opmerkingen mee bij het al dan niet gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan.


Bij vragen kunt u ons bereiken op info@pbstanne.nl of per post op Plaatselijk Belang Sint Annaparochie, Postbus 105, 9076 ZR, Sint Annaparochie


Alle geïnteresseerden hebben het verslag van de inloopmiddag en -avond al kunnen lezen, maar is ook hier terug te vinden en te downloaden


Plaatselijk Belang Sint Annaparochie

Lees meer

Algemene ledenvergadering 2022

04 May 2022 - Erwin Schaap

Algemene ledenvergadering 2022

Dit jaar organiseert Plaatselijk Belang Sint Annaparochie op 12 mei 2022 om 20:00 weer een ledenvergadering. We hopen dat zoveel mogelijk leden aanwezig kunnen zijn op deze avond. In deze ledenvergadering presenteert het bestuur wat er in de afgelopen jaren sinds de laatste ledenvergadering is gebeurt. We structureren de avond door middel van de volgende (concept) agenda:

 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Vaststellen notulen van de vorige ALV
 5. Vaststellen agenda
 6. Financiële jaarverslagen
 7. Verslag Kascommissie
 8. Bestuurswisselingen
 9. Terugblik op 2020, 2021 en 2022
 10. Vooruitzicht 2022 en verder
 11. Rondvraag
 12. Afsluiting

 

We zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden

Lijkt het u ook leuk om in het bestuur van Plaatselijk Belang Sint Annaparochie te komen en actief mee te helpen? Stuur dan een bericht naar info@pbstanne.nl. U wordt dan uitgenodigd bij een van onze bestuursvergaderingen en gaan we graag met u in gesprek!

Lees meer

Plannen groeien voor vernieuwing dorpsplantsoen

06 February 2022 - Erwin Schaap

SINT ANNAPAROCHIE – februari 2022


Al enige maanden is een werkgroep actief in Sint-Annaparochie om te komen tot vernieuwing van het dorpsplantsoen. Om de inwoners en bezoekers van het dorp op de hoogte te houden komt de werkgroep regelmatig met een update. Met deze eerste update via de pers hoopt de werkgroep een breder publiek te informeren over de plannen die groeien rondom het plantsoen.


Plaatselijk Belang Sint Annaparochie (PB) heeft eind 2019 het initiatief genomen om zorgen te uiten over de staat van het dorpsplantsoen achter ’t Raadhuus (red: huidig gezondheidscentrum, voormalig gemeentehuis) bij de gemeente Waadhoeke. PB was gewapend met enkele voorzichtige peilingen (via Facebook en persoonlijke ontmoetingen). Deze waren bedoeld om inzicht te krijgen in de meningen over de huidige staat van het plantsoen en het draagvlak en wensen met betrekking tot eventuele veranderingen.


De gemeente heeft die zorgen onderschreven en stelde een beperkt bedrag beschikbaar om nader onderzoek te laten doen naar de wensen, (on)mogelijkheden en draagvlak.


Begin 2021 werden daarom enkele digitale bijeenkomsten georganiseerd door PB. Hieruit bleek draagvlak onder omwonenden van het plantsoen en betrokken inwoners en ondernemers om een werkgroep op te richten die het doel heeft om het plantsoen ‘werom te bringen na de sfeer fan froeger’. Daarbij wordt gedacht aan een inrichting als Engelse tuin zoals ontworpen en gerealiseerd in de jaren 30 van de vorige eeuw, waaronder glooiende grasperken rondom een waterpartij, met bloeiende vaste beplanting. Elementen van het huidige park zouden daarbij behouden moeten blijven: o.a. de leilindes en de booghaag aan de De Kempenaerstraat.


Zorgen waren er vooral met betrekking tot het verlies van ruimte voor het plantsoen aan de zijde van de Beuckelaerstraat, met het oog op parkeerruimte voor de nieuwbouw op de voormalige locatie van de Aldi. Deze parkeerruimte mag niet ten koste gaan van het plantsoen was de breed gedragen mening tijdens deze overleggen.


Inmiddels heeft de werkgroep meerdere bijeenkomsten gehad en is er een schets uitgewerkt. Aangezien dit nog niet volledig aansluit bij de ideeën die er leven, wordt nog nader onderzoek gedaan naar andere mogelijkheden.


Inmiddels is wel duidelijk dat de kosten voor een dergelijk park niet, of niet geheel door de gemeente Waadhoeke zullen en kunnen worden gedragen. De werkgroep moet daarom ook op zoek naar andere financieringsmogelijkheden. Gedacht wordt aan subsidies op het gebied van herstel van historiciteit en biodiversiteit. Maar ook worden er mogelijkheden tot sponsoring van (delen van het) plantsoen uitgewerkt.

Lees meer
Afbeelding