Plaatselijk Belang Sint Annaparochie

Het Bestuur

Hieronder staat het bestuur van Plaatselijk Belang Sint Annaparochie. Zij stellen zich aan u voor. Mocht er een functie vacant zijn en u heeft interesse om ons te helpen, stuur dan meteen een bericht via ons contactformulier. Samen staan we sterk!

Bestuur

Voorzitter

Vacant

De huidige voorzitter - Laas Douma - heeft zich jarenlang ingezet als voorzitter van Plaatselijk Belang Sint Annaparochie. Nu heeft hij aangegeven dat het tijd is voor een nieuwe voorzitter. Wilt u voorzitter worden van het Plaatselijk Belang Sint Annaparochie en meehelpen om de belangen van Sint Annaparochie nog sterker te maken? Stuur ons een mail naar info@pbstanne.nl en dan wordt u voor de volgende bestuursvergadering uitgenodigd!

Vice voorzitter

Deze functie is vacant

Penningmeester

Frans Meijer

Ik ben Frans Meijer en woon met mijn vrouw en 3 kinderen sinds 2009 in het mooie St.-Annaparochie. Met mijn achtergrond als software developer bij een telecom aanbieder heb ik veel ervaring met ad-hoc zaken en strak gereguleerde projecten waardoor ik in veel opzichten een `pietje precies` ben maar ook snel kan schakelen als dat nodig is. Ik denk dat ik in de rol van penningmeester mijn steentje kan bijdragen aan PB St.-Anne om op die manier voor iedere inwoner van het dorp een interessant en veilige omgeving te creëren waar je fijn kunt wonen, werken en leren.

Secretaris

Erwin Schaap

Ik ben het jongste lid in het bestuur van het Plaatselijk Belang Sint Annaparochie. Momenteel studeer ik HBO-ICT op de NHL Stenden te Leeuwarden en heb ik een eigen munthandel en ICT bedrijf. Naast deze dagelijkse zaken ben ik bij het bestuur van het Plaatselijk Belang gegaan, omdat ik naast wonen ook wat wil doen voor het dorp. Nadat ik, uit eigen initiatief, naar de algemene vergadering van het Plaatselijk Belang ben gegaan in mei 2019 ben ik door de noodkreten van het vorige bestuur, bestaande uit maar twee bestuurders, gaan kijken hoe ik kan bijdragen. Nu het bestuur van het Plaatselijk Belang weer bestaat uit een leuk clubje van enthousiaste bestuurders, kunnen we veel gaan organiseren en doen om het doel van het Plaatselijk Belang om als belangenbehartiger voor het dorp actief te zijn! Ik hoop hierbij een steentje bij te dragen door met nieuwe verfrissende ideeën te komen, waardoor het dorp actief blijft. Mijn doel is om het Plaatselijk Belang Sint Anne naar een 2.0 versie te krijgen!

Algemeen bestuurslid

Anneke van der Ploeg

Ik ben Anneke van der Ploeg en woon in het mooiste huis van Sint Annaparochie. Deze heb ik de afgelopen jaren verbouwd en hier ben ik erg trots op. Ik werk al jaren in de uitzendbranche.

Vrijwilligerswerk vind ik erg belangrijk; iets kunnen realiseren zonder dat daar een prijskaartje aan komt te hangen. Ik vind het belangrijk om me in te zetten voor een ander. Plaatselijk belang sluit daar mooi op aan. Binnen plaatselijk belang pakken we zaken op voor het dorp op die anders misschien blijven liggen. Wij zetten ons in voor een mooier en beter dorp waar elke inwoner zich thuis voelt.

Algemeen bestuurslid

Rianne Bleeker

Ik ben Rianne Bleeker, ik woon samen met mijn man sinds 2009 in St Annaparochie. Inmiddels zijn we een 4 prachtige kinderen rijker en hebben we een prachtig vast plekje gevonden in St Annaparochie. Ik ben trotse eigenaresse van mijn kapsalon Hairstyle for You gevestigd in de Bildtse Slag. Al een lange tijd leek het mij leuk om me te verdiepen in het dorp. Het is een mooi dorp en de lege panden vullen zich ook langzaamaan weer. Leuke gezellige mensen, leuk. Ik ben in het bestuur van plaatselijk belang gekomen omdat ik veel dingen zag die wel anders zouden kunnen, veel ideeën heb en activiteiten die mogelijk uitgevoerd kunnen worden.

Algemeen bestuurslid

Piet Stienstra

Hallo,
Mijn naam is Piet(pe) Stienstra en woon samen met Tiny in St Anna Parochie. We hebben drie dochters en 3 kleinkinderen. Ik ben werkzaam bij de firma Gardeners Pride in Bitgum als teamleider op de inpakafdeling. In mijn vrije tijd ben ik vrijwilliger bij Radio Eenhoorn. Daar maak ik en presenteer daar het programma Even Bildts ,dit alweer meer dan 8 jaar. Op de laatste jaarvergadering van PB werd de vraag gesteld; Hoe nu verder met Plaatselijk Belang”’ dit kwam doordat er een aantal vacatures vakant waren in het bestuur. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat er geen plaatselijk belang meer is in St Anne. Dus daarom info ingewonnen en me aangemeld voor het bestuur. Gelukkig was ik niet de enige die zich had aangemeld en dat betekend dat er nu weer een volwaardig bestuur is. Ik wil me graag inzetten samen met het bestuur om plaatselijk belang nog meer bekendheid te geven onder de stannabuursters. Dit onder het motto: Plaatselijk belang ook UW belang.

Met bildtse Groetnis
Pe Stienstra.

Algemeen bestuurslid

Marian Douma

Ik ben Marian Douma en woonachtig in St.-Anne.

Mensen kennen mij wel als een feilloze vrouw die van alle markten thuis is.

Het begon vroeger al op speciaal onderwijs, erg betrokken zijn met de mensen/ dingen om mij heen, vroeg keuzes moeten maken en mijzelf ontdekken waar mijn ambities en talenten liggen....

Dat brengt ons, naar waar mijn verhaal begonnen is en waar ik nu sta.

Doe inmiddels sinds 2016 mijn intrede binnen plaatselijk belang, dat doe ik met alle passie en ambitie die ik heb met de volle 200%

Maar niet alleen, sinds 2019 hebben een voltallig nieuw bestuur waar we trots op mogen zijn!

Heb er helemaal zin in,

Samen voor Sint Annaparochie!